กลุ่ม ปตท สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข
กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพชุมชน สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุด (แห่งใหม่)มูลค่ารวม 8,536,000 บาท
          กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง อันประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล       เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดย นายสมนึก  แพงวาปี คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เป็นประธานมอบงบประมาณสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุด มูลค่ารวม 8,536,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ลดความแออัดในการรับบริการจากศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพยอม (ศูนย์ฯ เดิม) ยกระดับคุณภาพการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของเทศบาลเมืองมาบตาพุด และรองรับการขยายตัวของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง
          นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด กล่าวว่า แต่เดิมศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพยอม (ศูนย์ฯ เดิม) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของตลาดมาบตาพุด เป็นอาคารพาณิชย์ขนาด 3 คูหา มีผู้มารับบริการเพิ่มขึ้นมาก ทำให้เกิดความคับแคบ แออัด และไม่สามารถขยายบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้นได้อีก จึงได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินและจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการในการจัดบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย  สอดคล้องต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีความผูกพันกับชุมชนและเป็นที่พึ่งของประชาชน ที่ยังคงมีความต้องการบริการด้านสาธารณสุขอีกจำนวนมาก โดยยึดหลักการให้บริการแบบใกล้บ้าน ใกล้ใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุด (แห่งใหม่) ตั้งอยู่บนถนนวัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง บนเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา  โดยศูนย์ฯ จัดให้มีมากกว่าบริการสาธารณสุขเชิงรับ เปิดให้บริการด้านสาธารณสุขครบทุกมิติ ทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ฉีดวัคซีน ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก ฝากครรภ์ และวางแผนครอบครัว บริการกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพ งานแพทย์แผนไทย งานทันตกรรม และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีห้องสมุด ห้องกิจกรรมส่งเสริมทักษะสมองเพื่อชีวิตสำเร็จตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งนี้ ด้านข้างของศูนย์ฯ ได้จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness Center) โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม ปตท. จ.ระยอง
          นายสมนึก แพงวาปี คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ด้วยมีนโยบายสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการยกระดับบริการสาธารณสุขในจ.ระยอง ดังเช่นที่ผ่านมาได้สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง การสนับสนุนโครงการวิ่ง “ก้าว เพื่อ 9 โรงพยาบาล จ.ระยอง” เพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์และระบบการบริการเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งในจ.ระยอง การจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หันมาออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของอสม. ของเทศบาลต่างๆ ในจ.ระยอง สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุด ทาง กลุ่ม ปตท. ได้สนับสนุนเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องฉุกเฉิน อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง รถพยาบาลฉุกเฉิน รถกอล์ฟรับส่งผู้สูงอายุ เครื่องกายภาพเลเซอร์ความเข้มสูง มูลค่ารวม 8,536,000 บาท โดยภายในอาคารของศูนย์ฯ ยังได้จัดทำภาพวาดสีน้ำชุด “สุขใจที่เคียงข้างกัน (Always a happiness) ติดตั้งบนผนังด้านหน้าห้องฉุกเฉินถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนมาบตาพุด เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีงานบุญข้ามหลามหรือทำบุญกลางทุ่ง และพิธีทอดกฐินสามัคคี เชื่อมโยงกับความผูกพันที่มีมาเป็นเวลานานกับกลุ่ม ปตท. จ.ระยองผ่านการสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมต่างๆ เช่น การแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด การสร้างสนามฟุตบอลและอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน เป็นต้น
          กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ จะส่งเสริมและยกระดับให้ศูนย์ฯ มีความพร้อม สามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพและอนามัยชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน