ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง ร่วมกับประมง จัดงานมหัศจรรย์โลกใต้ทะเลระยอง

  งาน The Beauty of Sea Creatures “ มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลระยอง ” ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง ร่วมกับ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ศูนย์วิจัยแล...
Read More

GCเพื่อชุมชนเข้มแข็ง โครงการ Smart Farming by GC ส่งเสริมการกินผัก "สวนผักปันรัก"

ต้นทุนอาหารสัตว์จะปรับราคาในเร็ววันนี้ เพราะ ประเทศที่ส่งออกถั่วเหลืองรายใหญ่ของโลกงดส่งออก ส่งผลกระทบกับต้นทุนการเลี้ยงสัตว์แบบหลีกเลี่ยงไม...
Read More

วัดหนองฆ้อ เปิดตัวยิ่งใหญ่ วัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณ แต่ละรุ่นวิจิตรงดงามมาก

วัดหนองฆ้อ สร้างวัตถุมงคลฉลองอายุวัฒนมงคล 86 ปี หลวงพ่อทองสุข นำเงินสร้างกุฏิ และ ทำนุบำรุงสถานที่ของวัดหนองฆ้อ  พร้อมกับทำพิธีเทนำฤกษ์รูปหล...
Read More

ผู้สนับสนุน