งานวันเยาวชนแห่งชาติสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 "ร่วมแรง แข็งขัน ใฝ่หาสันติ” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องอันตรายและโทษจากยาเสพติดและการป้องกันตัวเองจากการก่ออาชญากรรมจากตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมการแสดงของเยาวชน

การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีแสดงออกในเชิงบวก สามารถแสดงความรู้ความสามารถของตนเองอย่างสร้างสรรค์ สร้างความรักสามัคคี เป็นการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทระหว่างสถานศึกษาได้ในระดับหนึ่ง ตลอดจนยังช่วยให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป /

ส.ปชส.สมุทรปราการ

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน