ไออาร์พีซีสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรรอบเขตประกอบการฯบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยส่วนพัฒนาสังคมละสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการศึกษาผลกระทบต่อพืชเศรษฐกิจโดยร่วมมือกับนักวิจัยในท้องถิ่น มหาวิทยาลัย หน่วยราชการที่มีนักวิชาการหรืองานวิจัยด้านการเกษตร เนื่องจากผลสำรวจความคิดเห็นในการประกอบการจัดทำรายงาน EHIA โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ  พบว่าเกษตรกรมีความกังวลเรื่องปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  หลังจากทำการวิจัยพบว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากด้านการบริหารจัดการของเกษตรกร  
                วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ส่วนพัฒนาสังคมละสิ่งแวดล้อม บริษัทไออาร์พีซีได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรรอบเขตประกอบการฯ โดยเชิญ ดร.วัฒนา บรรเทิงสุข นักวิชาการสุขภาพ ผู้อำนวยการสำนักธรรมนูญสุขภาพ  มาบรรยายเพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ และสาธิตการทำน้ำหมักเอนไซม์สารพัดประโยชน์ พร้อมทั้งให้เกษตรกรกว่า 30 คน ได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำกลับไปทดลองใช้ในการเกษตรและในครัวเรือน กิจกรรมดังกล่าว นายเดชชนะ บุญรักษา เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผู้ประสานสานจัดกิจกรรมให้ความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกษตรกรรับทราบปัญหาที่เคยกังวลใจ พร้อมหาข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรรอบเขตประกอบการฯ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง และรับทราบถึงความตั้งใจจริงของบริษัทฯ ที่พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาอาชีพและส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นโดยสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน  เป็นการสร้างฐานมั่นคงให้กับประเทศชาติ

        บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน ด้วยความห่วงใย  ใส่ใจ และแบ่งปัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน