การศึกษาเอกชน เปิดมหกรรมการศึกษาสู่โลก EEC เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


                วันนี้ 10 ก.พ.62 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชนเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา อ.สัตหีบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสมาคมทางการศึกษาเอกชนทั่วประเทศ จัดงาน วันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชนเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการตณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเอกชน ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนเข้าร่วมกว่า 6,000 คน
                พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันการศึกษาเอกชนมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและโรงเรียนเอกชนบางแห่งเป็นผู้นำทางการวิชาการที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันบางแห่งมีการจัดการเรียนการสอนยังอยู่ในระดับที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพเนื้องจากสาเหตุหลายประการ อย่างไรก็ตามโรงเรียนเอกชนก็ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการตัดการศึกษาให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ สช.ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา จึวได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยให้มีความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกิจกรรมทาฃวิชาการ โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาจะได้นำความรู้จากการแลกเปลี่ยนวัตกรรมการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ เพื่อผลักดันการศึกษาเอกชนในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเอกชนให้สูงขึ้นต่อไป
                พลเอก สุทัศน์ กล่าวต่ออีกว่า การจัดงานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC ในครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเพือให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงทักษะความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และแสวงหาทักษะ ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ซึ่งภายในงานได้มีการออกบูธมหกรรม EEC การออกบูธวัยการศึกษาเอกชน และการแสดงนิทรรศการทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออก อีกด้วย
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน