กลุ่ม ปตท PTT GROUP CUP 2019 มัธยมตากสินอะคาเดมี คว้าแชมป์


 ปิดฉากยิ่งใหญ่ ทีมมัธยมตากสินอะคาเดมี คว้าแชมป์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ฟุตบอล PTT GROUP CUP 2019 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับเทศบาลนครระยอง และสโมสร พีทีที ระยอง จัดพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน PTT GROUP CUP 2019 ปีที่ 23 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้จัดการแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้วระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ สนามฟุตบอลสวนศรีเมือง และสนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  อ.เมือง จ.ระยอง โดยแบ่งรุ่นการแข่งขันเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี แข่งขันระหว่างวันที่ 12 – 27 มิถุนายน ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พ.ศ. 2562 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี แข่งขันระหว่างวันที่ 8 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทีมชนะเลิศ ได้แก่ มัธยมตากสิน อะคาเดมี     และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี แข่งขันระหว่างวันที่ 14 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมมัธยมตากสินอะคาเดมี
นายอดุลย์ ประกอบสุข ผู้บริหารคณะอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอล PTT Group Cup เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ปตท.  และเทศบาลนครระยอง เริ่มต้นจัดตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ 23 ของการผลักดันและส่งเสริมการสร้างทักษะด้านฟุตบอลให้กับเยาวชน โดยเริ่มจากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุ 12 ปี ชิงถ้วยรางวัล NPC CUP ตั้งแต่ปี 2539 และเปลี่ยนชื่อเป็น PTT CHEMICAL CUP  ต่อมาในปี 2542 เริ่มจัดการแข่งขันรุ่นอายุ 16 ปี ชิงถ้วยรางวัล TPI CUP และเปลี่ยนชื่อเป็น IRPC CUP  และในปี 2549 ได้เริ่มจัดการแข่งขันรุ่นอายุ 14 ปี ชิงถ้วยรางวัล ATC CUP ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น PTT AR CUP และสุดท้ายในปี 2554 กลุ่ม ปตท. ได้รวมการแข่งขันของทุกรุ่นอายุ และใช้ชื่อว่า PTT Group Cup เป็นต้นมา มุ่งหวังที่จะช่วยสนับสนุนในการสร้างโอกาสและแรงจูงใจให้เยาวชนมีความมุ่งมั่นและแสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลอย่างเต็มที่ เพื่อให้กีฬาฟุตบอลเยาวชนจังหวัดระยองได้รับการพัฒนายิ่งขึ้น จนสามารถยกระดับสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคต
นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครระยอง กล่าวว่า เทศบาลนครระยองได้ร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. มาตั้งแต่ปี 2539 จัดการแข่งขัน PTT Group Cup มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 โดยการแข่งขันรายการนี้ เป็นที่ยอมรับจากสถานศึกษา ทั้งในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง ในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำทุกปี โดยมีความพยายามที่จะยกระดับการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น จึงเชิญสโมสร พีทีที ระยอง เข้าร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรผู้จัด ตั้งแต่ปี 2554 และขอพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างแรงจูงใจและโอกาสให้เยาวชนเข้ามาแสดงศักยภาพและทักษะด้านฟุตบอล และทำให้ PTT Group Cup มีความเป็นสากลและเป็นมืออาชีพมากขึ้น ตั้งแต่การฝึกอบรมโดยทีมผู้ฝึกสอนจากสโมสร พีทีที ระยอง และการจัดการแข่งขันที่ได้รับการดูแลจากทีมจัดการแข่งขันมืออาชีพ ซึ่งเทศบาลนครระยองต้องการผลักดันให้กีฬาฟุตบอลเยาวชนของจังหวัดระยองมีการยกระดับ และได้รับการต่อยอดสู่การเป็นทีมฟุตบอลที่เข้มแข็งและมีความสามารถในระดับมาตรฐานสากลต่อไป
นอกเหนือจากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน PTT Group Cup แล้ว กลุ่ม ปตท. ยังมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไร้โรคภัยไข้เจ็บ สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผ่านโครงการฟุตบอลระดับชุมชนอย่างฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพในทุกช่วงวัยเป็นสำคัญแล้ว กลุ่ม ปตท. ยังสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอีกหลายโครงการ ด้วยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนสังคมระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความสุขทั้งกายและใจ โดยเน้นความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้ปัจจุบันทางโรงพยาบาลฯ มีความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มากขึ้นพร้อมรองรับประชาชนในพื้นที่ที่มาใช้บริการ ไม่ต้องเดินทางไกลไปรักษาที่อื่น โครงการสวนสุขภาพที่ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะภายในชุมชนทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (สวนกรอกยายชา) และสวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน (หน้าวัดมาบตาพุด) อันเป็นสนามแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดเป็นประจำทุกปี หรือจัดกิจกรรมชุมชน เช่นงานสงกรานต์และลอยกระทง สำหรับด้านการศึกษาได้ยกระดับมาตรฐานการศึกษาผ่านโครงการด้านการศึกษารวมถึงการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีให้กับโรงเรียนและนักเรียน ด้วยเล็งเห็นว่าการศึกษาจะก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการต่อการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ สร้างบุคลากรชั้นนำในหลากหลายอาชีพที่จำเป็นต่อสังคม เช่น วงการแพทย์ วงการอุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นอาชีพที่สำคัญในยุคพัฒนาประเทศ ภายใต้การดำเนินการร่วมกันของกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง หน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปีในปัจจุบัน และยังคงสร้างสรรค์โครงการดีๆ อย่างไม่หยุดนิ่งต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คณะทำงานสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง
โทร. 038-994-385

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน