ไออาร์พีซีจัดประชุมทบทวนโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 28 มกราคม 2563 ส่วนกลยุทธ์ซีเอสอาร์และการสื่อสาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมทบทวนโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับตัวแทนพนักงานหน่วยงานต่าง ๆ โดยนายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องเมืองระยอง ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนความสำเร็จ เกิดความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคม สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับชุมชน โดยการประชุมดังกล่าวมีการทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและแผนดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมกับชุมชนในปี 2563 
บริษัทไออาร์พีซีในฐานะองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ปลูกฝังจิตสำนึกและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นำองค์ความรู้ไปพัฒนาบ้านเกิดหรือพื้นที่ที่พนักงานมีความสัมพันธ์ สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมามีพนักงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,860 คน และมีโครงการที่ได้ดำเนินการมากถึง 126 โครงการ โดยไออาร์พีซีเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ นอกจากนั้นไออาร์พีซียังมุ่งมั่นทุ่มเทสร้างองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดี ดำเนินกิจกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง สร้างความยั่งยืนผ่านกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
            บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป           

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน