กลุ่ม ปตท จ.ระยองสนับสนุนการก่อสร้างและการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

 

กลุ่ม ปตท. จ.ระยองสนับสนุนการก่อสร้างและการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพทางเลือก เทศบาลเมืองบ้านฉาง
          กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง อันประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดย นายวิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เป็นประธานมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้าง การจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพทางเลือก เทศบาลเมืองบ้านฉาง มูลค่ารวม 580,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เพิ่มทางเลือกในการเข้ารับการรักษาอย่างแพทย์แผนจีน เป็นการยกระดับคุณภาพการบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนชาวบ้านฉาง ให้ได้รับการบริการสาธารณสุขที่หลากหลาย โดยมีนายไพโรจน์ เรืองธุระกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพทางเลือก (ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 อิสเทอร์น-หนองม่วง) เทศบาลเมืองบ้านฉาง อ.บ้านฉาง         จ.ระยอง

          นายวิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ด้วยมีนโยบายสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการยกระดับบริการสาธารณสุขในจ.ระยอง กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนการก่อสร้าง การจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพทางเลือก เทศบาลเมืองบ้านฉาง ในครั้งนี้จะส่งเสริมและยกระดับให้ศูนย์ฯ มีความพร้อม สามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพและอนามัยชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. ได้สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง การสนับสนุนโครงการวิ่ง “ก้าวเพื่อ 9 โรงพยาบาล จ.ระยอง” เพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์และระบบการบริการเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งในจ.ระยอง การจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หันมาออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของอสม. ของเทศบาลต่างๆ ในจ.ระยอง สนับสนุนเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องฉุกเฉินศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุด

          นายไพโรจน์ เรืองธุระกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง กล่าวว่า เทศบาลเมืองบ้านฉางได้เปิดให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขสำหรับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง โดยให้บริการทางด้านการรักษาโรคเบื้องต้น ให้คำปรึกษา ทำแผล ทันตกรรม และคลินิกส่งเสริมสุขภาพ แพทย์ทางเลือก ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองบ้านฉาง มีทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ไกรวงษ์) ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้น ทำแผล การตรวจคัดกรองโรค ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองใหญ่) ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ทำแผล และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (อิสเทอร์น-หนองม่วงโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม ปตท. จ.ระยอง เปิดให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือก ประกอบด้วย คลินิกแพทย์แผนไทย และคลินิกแพทย์แผนจีน การฝังเข็ม โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณ กลุ่ม ปตท. จ.ระยองที่มีนโยบายให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน