รมว.ดีอีเอส พร้อมคณะผู้บริหารดีอีเอส ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าศูนย์ดิจิทัลชุมชน และเน็ตประชารัฐ จ.ระยอง            นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมผู้บริหารดีอีเอส นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดีอีเอส นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดีอีเอส นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการบอร์ดดีอี ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการของกระทรวงดิจิทัลฯ และติดตามความห้าวหน้าการใช้ประโยชน์โครงการเน็ตประชารัฐ ในเขตพื้นที่ระยอง โดยมีนายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ บมจ.ทีโอที ต้อนรับในการติดตามความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์โครงการเน็ตประชารัฐ บ้านเกษตรศิริ หมู่5 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

            นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดระยอง ในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความผลการดำเนินงานโครงการของกระทรวงดิจิทัลฯ และหน่วยงานในสังกัดฯ โดยได้ไปตรวจราชการที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.กะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมโครงการดิจิทัลชุมชน และลงพื้นที่เยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง ดำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่มีการทำตลาดสินค้าแปรรูปจาก ยางพารา และติดตามความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์โครงการเน็ตประชารัฐ ที่บ้านเกษตรศิริ หมู่ 5 อ.เมือง จ.ระยอง โดยได้รับฟังและอุปสรรคความต้องการในการใช้งาน ร่วมถึงหารือเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยพัฒนาสร้างรายได้ให้กับ ประชาชนในชุมชน ผ่านการขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และสร้างช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมืดในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว

            นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีโอที มุ่งมั่นดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัล พร้อมพัฒนาการใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐให้กับประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีโครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเครือข่ายเน็ตประชารัฐและ Live360 รวมถึงการพัฒนาแพลติฟอร์มดิจิทัลสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อรองรับเศรษฐกิจของชุมชน เสริมสร้างความรู้ให้เกษตรกรและช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ให้สามารถสร้างรายได้ และสร้างความเข็มแข็งเติบโตให้กับชุน และนำประเทศไปสู่ความยั่งยืนได้ในอนาคตต่อไป โดยในพื้นที่ ภาคตะวันออก มีจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จำนวน1,554 หมู่บ้านในจังหวัดระยอง จำนวน 114 หมู่บ้าน โดยมีปริมาณการใช้งานสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ บ้านตะขบ หมู่5 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวนผู้ใช้งาน 8,701 ครั้ง/บ้านคลองป่าไม้ หมู่6 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวนผู้ใช้ 7,155ครั้ง/บ้านเขาจุกหมู่8 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวนผู้ใช้งาน 5,417/ครั้ง/บ้านเกษตรศิริ หมู่5 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวนผู้ใช้งาน 5,239ครั้ง โดยชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจในการใช้ในการใช้ในการตรวจสอบราคา ยางพารา ซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจของหมู่บ้าน นอกจากนั้นยังใช้ด้านการศึกษาออนไลน์ บันทึกและส่งข้อมูลสาธารณสุข โดยเฉพาะในช่วงการการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ ผ่านมาชาวบ้านได้ใช้เน็ตประชารัฐในการหาข้อมูลป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน