จังหวัดจันทบุรี จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับกองทัพทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน (ค่ายตากสิน) จังหวัดจันทบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง ขอเชิญชมการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวโรกาสระครบ ๒๕๐ ปี แห่งการกู้อิสรภาพ ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี พิธีเปิดและชมการแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม มหาวีรกรรมกู้ชาติ กู้แผ่นดิน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และผู้แสดงสมทบจากจังหวัดจันทบุรี กำกับการแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ นาฏศิลปินอาวุโส จากกรมศิลปกร พร้อมด้วยนักแสดงที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน
ด้วยในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นโอกาสครบวาระแห่งการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีของไทยครบ ๒๕๐ ปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดงานฉลองกรุงธนบุรี ๒๕๐ ปีทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเป็นการลำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพวกเราชาวไทย ซึ่งชาวจังหวัดจันทบุรีถือว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทำให้จันทบุรีเป็นที่รู้จักและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การกอบกู้เอกราชคราวเสียงกรุงครั้งที่ ๒ ในฐานะเป็นฐานที่ตั้งมั่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินในระหว่างการรวบรวมพลถึงเสบียงอาหารและสถาปนาอำนาจขึ้นใหม่จังหวัดจันทบุรี จึงได้จัดการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวโรโอกาสวาระครบ ๒๕๐ ปีแห่งการกู้อิสรภาพขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มีต่อชาวจันทบุรีและชาวไทยทุกคน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สร้างภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดจันทบุรี อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และชมการแสดงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์จันทบุรี เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี ดิดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๕๙๔๕

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน