เทศบาลนครระยอง อบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลนครระยอง


นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการคลัง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีนายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาลนครระยอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ                เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในสังกัดเทศบาลนครระยอง ซึ่งทางสำนักปลัด เทศบาลนครระยอง(ในนามของคณะผู้รับผิดชอบโครงการฯ) ได้จัดให้มีกำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมในระหว่าง วันเสาร์ที่ 27และวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561รวมทั้งสิ้น 2 วัน ณ ห้องเกาะแก้ว ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
     ในการอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากคลังจังหวัดระยอง ประกอบด้วย...
     1. นางจินตนา รักสุจริตวงศ์ ตำแหน่ง คลังจังหวัดระยอง
     2. นางดวงใจ โชติบัญชา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 1
     3. นายศักดิ์สิทธิ์ ลดเลี้ยว ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
     4. นายรัญชน์คณุตม์ รัตนวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ซึ่งวิทยากร ทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐมาอย่างเชี่ยวชาญ


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน