เทศบาลนครระยองจัดทำแผนพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาคประชาชนให้มากที่สุด

เมื่อวันที่ศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลนครระยอง ทบทวนและเพิ่มเติม ประจำปี ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ชั้น ๒ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในงาน  นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาลนครระยอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ ตัวแทนจากชมรมต่างๆ ตัวแทนจากอาสาสมัคร กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ ตัวแทนจากสื่อมวลชน ตัวแทนจากภาคประชาชนและพนักงานเทศบาล ในการจัดทำแผนพัฒนาครั้งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาชนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการนำแผนพัฒนามาปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนทุกขั้นตอน ทั้งนี้เมื่อนำแผนมาปฏิบัติจะได้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น โดยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชนได้ตรงจุดมากที่สุด
About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน