ไออาร์พีซีพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนรอบเขตประกอบการฯ


ไออาร์พีซีพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนรอบเขตประกอบการฯ

วันที่ 3 กันยายน 2562 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยนายปิยะพงษ์ ฐิตะฐาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้นำกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ศึกษาดูงานเครื่องจักรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ ศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรม (ITC) Pilot Plant อาคารโรงงานปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
บริษัทไออาร์พีซีได้จัดทำโครงการส่งเสริมธุรกิจชุมชนรอบเขตประกอบการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นวางแผนพัฒนา คัดสรรและยกระดับสินค้าชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า รวมทั้งสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า พร้อมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เสริมความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจชุมชนตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และประสบผลสำเร็จสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เป็นการสร้างฐานความมั่นคงให้กับประเทศ  
             บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน ด้วยความห่วงใย  ใส่ใจ และแบ่งปัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน