HMCกิจกรรมประจำเดือนกันยายน2562
HMC…ธนาคารทิ้ง- ไซเคิล (Think Cycle Bank) ครั้งที่ 2
                      เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด นำโดยคุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโครงการ “ธนาคารทิ้ง-ไซเคิล” (Think Cycle Bank) ครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 –6
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมพนักงานจิตอาสาร่วมเป็นพี่เลี้ยง  เพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ ประกอบด้วย ช่วงเช้า การให้ความรู้ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1- 3 ช่วงบ่าย การให้ความรู้ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 - 6 โดยมีการบรรยายภาพรวมของขยะทั่วโลก การบริหารจัดการขยะที่มีบนโลกใบนี้ ชมวีดีโอบรรยายประโยชน์และโทษของการจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธี การให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้หลัก 3
R’s(Reduce,Reuse, Recycle) การเปิดรับ - ฝากขยะธนาคาร ทิ้ง-ไซเคิล และสร้างความสนุกสนานให้กับน้องนักเรียน
          ในการนี้ คณะครู
- อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยโป่ง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,000 คน


HMC...จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 8
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และโรงพยาบาลระยอง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 8 เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมเป็นผู้ให้กับโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย” โดยมีคุณชาตรี พลับพลา ผู้จัดการฝ่ายผลิต รักษาการรองประธานบริษัท สายปฏิบัติการและการผลิต คุณชัยรัตน์ ปฏิทัศน์ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ และคุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับพร้อมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต
            ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯได้รับเกียรติจาก คุณวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาด ออกเยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้องออดิทอเรียม โรงงานพีพี โดยมีผู้บริหาร พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ พนักงานจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 69 คน ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิตได้จำนวน 58 คน ได้ปริมาณโลหิตจำนวน 25,800 ซี.ซี. HMC...สนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านกาชาดให้ครอบครัวที่มีฐานะยากจน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คุณชาตรี พลับพลา ผู้จัดการฝ่ายผลิต รักษาการรองประธานบริษัท สายปฏิบัติการและการผลิต และคุณปรีชา โปซิว ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง มอบสนับสนุนงบประมาณ “โครงการสร้างบ้านกาชาดให้ครอบครัวที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคมที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี” แก่คุณวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คุณมะลิวัลย์ ทีงาม ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คุณดารณี เกิดมณี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และคุณกรวรรณ เกียรติมนตรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ให้เกียรติรับมอบสนับสนุนงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท พร้อมเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ณ อาคารอำนวยการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
            โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนโครงการสร้างบ้านกาชาดให้ครอบครัวที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคมที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 5 เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวระยองตามนโยบายในการดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องของบริษัท


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน