กลุ่ม ปตท 34 ชุมชนมาบตาพุดเตรียมฟาดแข้งในศึก “ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดครั้งที่ 39
34 ชุมชนมาบตาพุดเตรียมฟาดแข้งในศึก “ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดครั้งที่ 39”
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด  ครั้งที่ 39 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แข่งขันระหว่างวันที่ 14 ก.พ.-20 เม.ย. 63 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 ก.พ. 63 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป พร้อมชมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างผู้บริหารเทศบาลเมืองมาบตาพุดและ กลุ่ม ปตท. พบกับทีมรวมดารา การแข่งขันฟุตบอลฯ มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดีให้กับชุมชน ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้จะมีพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ 20 เม.ย. 63 เวลา 16.30 น. โดยใช้สนามในการแข่งขันคือ สนามฟุตบอล สวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน (หน้าวัดมาบตาพุด) ตลอดรายการ ในครั้งนี้มีชุมชนส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดเป็นประวัติการณ์มีจำนวนทั้งสิ้น 34 ทีม 
นายวิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า การจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 39 โดยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคีหลายฝ่ายได้แก่ กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง อันประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เทศบาลเมืองมาบตาพุด และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด สำหรับพิธีเปิดจะจัดขึ้นในวันที่ 13 ก.พ. 63 ณ สนามฟุตบอล สวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน (หน้าวัดมาบตาพุด) โดยจะจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างผู้บริหารเทศบาลกับผู้บริหาร  กลุ่ม ปตท. และทีมรวมดารา หลังจากนั้นจะมีการแข่งขันไปจนถึงวันที่ 20 เม.ย. 63 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป สำหรับทีมที่ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2  ร่วมกัน 2 ทีม เงินรางวัลมูลค่าทีมละ  15,000 บาท ทีมมารยาทยอดเยี่ยม 1 ทีม เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท และผู้ทำประตูสูงสุด 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท ซึ่งในปีนี้มีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 34 ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชนวัดมาบตาพุด 2) ชุมชนตลาดมาบตาพุด 3) ชุมชนมาบยา 4) ชุมชนบ้านล่าง 5) ชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา 6) ชุมชนเนินพยอม 7) ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน 8) ชุมชนอิสลาม 9) ชุมชนบ้านบน 10) ชุมชนบ้านพลง 11) ชุมชนกรอกยายชา 12) ชุมชนเกาะกก 13) ชุมชนเขาไผ่ 14) ชุมชนโขดหิน 2 15) ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ 16) ชุมชนซอยร่วมพัฒนา 17) ชุมชนวัดโสภณ 18) ชุมชนสำนักกะบาก 19) ชุมชนหนองแตงเม 20) ชุมชนหนองน้ำเย็น 21) ชุมชนหนองแฟบ 22) ชุมชนชากลูกหญ้า 23) ชุมชนซอยคีรี 24) ชุมชนมาบชลูด 25) ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง 26) ชุมชนหนองบัวแดง 27) ชุมชนห้วยโป่งใน 1 28) ชุมชนห้วยโป่งใน 2 29) ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม 30) ชุมชนเจริญพัฒนา 31) ชุมชนวัดชากลูกหญ้า และ 32) ชุมชนซอยประปา 33) ชุมชนมาบข่า-มาบใน      34) ชุมชนโขดหินมิตรภาพ 
 นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศเป็นปีที่สาม ซึ่งในปีนี้มีชุมชนส่งทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 34 ชุมชน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 2 ชุมชน นับว่ามากที่สุดตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันมา สำหรับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดในอดีตได้จัดการแข่งขันในช่วงเทศกาลสงกรานต์และประเพณีวันไหล ต่อมาในปี 2535 มีการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลและเทศบาลเมืองตามลำดับ จึงได้แบ่งเขตชุมชนแข่งขันตามความเหมาะสมของจำนวนประชากร การที่ภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด นอกจากจะส่งเสริมให้ชุมชนรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ก่อเกิดความสามัคคีในหมู่คณะแล้ว ยังส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดนำพาลูกหลานชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยการเล่นกีฬา ใช้เวลาร่วมกับผู้อื่นซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2563 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งในปีที่ผ่านมามีชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากย่อมแสดงให้เห็นว่าชุมชนมีความสนใจในการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเป็นการเลือกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ผ่านกิจกรรมกีฬาที่ชุมชนมีความถนัด
ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การที่จะพัฒนาสังคมระยอง ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่นั้น ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานของภาครัฐ หรือหน่วยงานใดเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องมาจากความร่วมมือของทุก ๆ ภาคีเครือข่าย รวมถึงประชาชนทุกคนในชุมชนจังหวัดระยองด้วย ดังนั้น การที่ได้เห็น กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนได้เข้ามาให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่หน่วยงานราชการและภาคเอกชนจับมือประสานความร่วมมือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สร้างสุขภาพที่ดี ส่งเสริมความรักใคร่สามัคคีผ่านการแข่งกีฬาฟุตบอลทำให้บุตรหลานชุมชนอยู่ห่างไกลยาเสพติด หากมองภาพในระยะยาวกิจกรรมนี้จะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับสังคมชาวระยองและประเทศไทยให้เต็มเปี่ยมไปด้วยประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี ทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งต้องขอบคุณทั้ง กลุ่ม ปตท. และเทศบาลเมืองมาบตาพุดที่ริเริ่มกิจกรรมนี้ขึ้นมาและร่วมกันทำให้ประสบความสำเร็จยาวนานมาถึงครั้งที่ 39 นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาที่มีความหลากหลายตามความถนัด เช่น การวิ่งออกกำลังกาย ณ สวนสาธารณะภายในชุมชนทั้ง 3 แห่งที่กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมพัฒนาและปรับปรุงให้มีมาตรฐานเหมาะสมกับการออกกำลังกายภายในชุมชนอีกด้วย
นอกเหนือจากการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไร้โรคภัยไข้เจ็บ และสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพชุมชนในทุกช่วงวัยเป็นสำคัญแล้ว กลุ่ม ปตท. ยังสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอีกหลายโครงการ ด้วยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนสังคมระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความสุขทั้งกายและใจ โดยเน้นความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันทางโรงพยาบาลฯ มีความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มากขึ้นพร้อมรองรับประชาชนในพื้นที่ที่มาใช้บริการ ไม่ต้องเดินทางไกลไปรักษาที่อื่น  
อีกทั้งยังมีโครงการสวนสุขภาพที่ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะภายในชุมชนทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (สวนกรอกยายชา) และสวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน (หน้าวัดมาบตาพุด) อันเป็นสนามแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดนั่นเอง 
สำหรับด้านการศึกษาได้ยกระดับมาตรฐานการศึกษาผ่านโครงการด้านการศึกษารวมถึงการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยเล็งเห็นว่าการศึกษาจะก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการต่อการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ สร้างบุคลากรชั้นนำในหลากหลายอาชีพที่จำเป็นต่อสังคม เช่น วงการแพทย์ วงการอุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นอาชีพที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ภายใต้การดำเนินการร่วมกันของกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปีในปัจจุบัน และยังคงสร้างสรรค์โครงการดีๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน