ระยอง สมาคมฯจัดประชุมผลงานที่ผ่านมาพร้อมจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ


เมื่อวันที่ 5 สค.2563 เวลา 13.00   3 หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ร่วมเป็นประธานในการประชุมการจัดตั้งสมาคมการค้าท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพโดยชุมชนจังหวัดระยอง ณ สวนสุภัทราแลนด์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
โดยผู้เข้าร่วมทั้งหมด 47 คน อำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย อำเภอปลวกแดง อำเภอวังจันทร์ อำเภอนิคมพัฒนา  ซึ่งสมาชิกได้โหวตเลือก นายโชติชัย บัวดิษ ผู้จัดการทั่วไปสวนสุภัทราแลนด์ เป็นนายกสมาคมฯ และเลือกตั้งคณะกรรมการในการบริหารสมาคมฯดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
คณะกรรมการสมาคมการค้าท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพโดยชุมชนจังหวัดระยอง

1. นายโชติชัย บัวดิษ                      นายกสมาคม
2. นายสมชาย จูงาม                      อุปนายก
3. นายเสริมศักดิ์ เปรมกมล              อุปนายก
4. นางสมควร ศิริภักดี                     อุปนายก
5. นายปัญญา สุขสว่าง                    อุปนายก
6. นายสถาพร ฉัตรทอง                   ปฏิคม
7. นายคมเดช วงศ์พิน                     กรรมการ
8. นายสมมาต พันธุ์นาค                  กรรมการ
9. นางมาราดี มัญชุนากร                 กรรมการ
10. นางสาวสุภัทร วงค์ศรี                กรรมการ
11. นายสายพิณ  มีประโคน             กรรมการ
12. นางรสสุคนธ์ ชูสุวรรณ               นายทะเบียน
13. นางสาวเฉลียว บุญบรรจง           ผู้ช่วยนายทะเบียน
14. นางประไพพิศ ไชยวัฒนะ           ผู้ช่วยนายทะเบียน
15. จ.อ.หญิง ลักษิกา คงทรัตน์          เหรัญญิก
16. นางสาวปิยาภรณ์ ตรงชื่น           ประชาสัมพันธ์
17. นางสาวอรทัย กล่ำโหมด            เลขานุการ
18. นางสาววรินทร คำตรง               ผู้ช่วยเลขานุการ

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน