HMC กิจกรรมประจำเดือนกันยายนบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด HMC…ร่วมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 18 (International Coastal Cleanup 2020)

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็ชเอ็มซี  โปลีเมอส์ จำกัด  นำโดยคุณชาตรี  พลับพลา รองประธานบริษัท สายปฏิบัติการและการผลิต  คุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาและครอบครัว  เป็นจำนวนทั้งสิ้น  109  คน ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 18 (International Coastal Cleanup 2020)    ชายหาดแหลมเจริญ - ชายหาด  ตากวน  และชายหาดน้ำริน - ชายหาดพลา  ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้จัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉางรวม  14 บริษัท   เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดชายฝั่งทะเล  และส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยเฉพาะพลาสติกซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าสูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอินทรีย์  เกิดมณี  ปลัดจังหวัดระยอง  เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีในการสนับสนุนกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลประจำปี 2563


HMC…รับมอบประกาศนียบัตร “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน”

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  โดยคุณชัยรัตน์  ปฏิทัศน์  ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ ผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการรับรองการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Thailand Voluntary Emission Reduction, T-VER) และใบประกาศนียบัตรการรับรองการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นต์องค์กร (Carbon Footprint Organization, CFO) ภายใต้งาน “ร้อยดวงใจ  ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563  จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

     ในการนี้ คุณจตุพร  บุรษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ  เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
HMC…ธนาคารทิ้ง- ไซเคิล (Think Cycle Bank) ปีที่ 2 (Roadshow & รับฝากขยะ ครั้งที่ 1)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563  ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  จัดกิจกรรมโครงการ “ธนาคารทิ้ง-ไซเคิล” (Think Cycle Bank) ปีที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมพนักงานฝ่ายต่างๆ ร่วมเป็นพี่เลี้ยง  เพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ ประกอบด้วย การบรรยายภาพรวมของขยะ การแยกขยะให้ถูกประเภท การเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ และสร้างความสนุกสนานให้กับน้องนักเรียน โดยแบ่งกิจกรรมเกมเป็น 3 ฐาน เช่น เกมคัดแยกขยะ เกมโยนห่วง และเกมวิบาก และได้เปิดธนาคารรับฝากขยะครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ร่วมกับหมีมีถัง

           ทั้งนี้คุณสุนิสา วงศ์ศรีรักษา  หัวหน้างานบริหารทั่วไป  เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กล่าวต้อนรับและขอขอบคุณบริษัทฯ ที่ได้จัดกิจกรรมโครงการดีๆ ให้กับนักเรียนได้รับความรู้และรู้จักการคัดแยกขยะ ซึ่งมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 160 คน

HMC…ร่วมงานมุทิตาจิตและวันเกษียณราชการ

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด โดยคุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัทฯ  ร่วมงานมุทิตาจิตวันเกษียณราชการ “สายใยรัก สายสัมพันธ์ วันเกษีนณ 2563” และแสดงความยินดีแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

HMC…Youth Camp 2020 ตอน “สร้างเยาวชนนักอนุรักษ์รุ่นใหม่”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยาน พ.ศ. 2563  ฝ่ายกิจการสัมพันธ์  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  จัดโครงการ HMC Youth Camp 2020 ตอน “สร้างเยาวชนนักอนุรักษ์รุ่นใหม่” โดยคุณชาตรี  พลับพลา  รองประธานบริษัท สายปฏิบัติการและการผลิต   พร้อมผู้บริหารและพนักงานฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม และโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  ร่วมทำกิจกรรมการส่งเสริมหลักสูตรการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน และให้แนวทางในการเตรียมตัวเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะทางด้านปิโตรเคมี โดยการได้สัมผัสชีวิตการทำงานของแต่ละฝ่ายในบริษัทฯ อาทิ พาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและห้องปฏิบัติการต่างๆ  พร้อมทั้งให้ความรู้ในการจัดการขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นอย่างถูกวิธี  และการให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้หลัก 4R’s (Reduce, Reuse, Recycle, Recover) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในเรื่องการส่งเสริมด้านการศึกษาและเยาวชนAbout แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน