อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) จัดประชุม E-AGM จ่ายเงินปันผล 0.40 บาท/หุ้น

 

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) จัดประชุม E-AGM จ่ายเงินปันผล 0.40 บาท/หุ้น 

นายวีรศักดิ์ โฆษิตไพศาล ประธานคณะกรรมการบริษัท และนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 18.. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท และคงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2564 นี้ ซึ่งบริษัทได้ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา และแนวโน้มธุรกิจปีนี้ต่อผู้ถือหุ้น พร้อมเดินหน้าโครงการบริการน้ำครบวงจรอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านน้ำรองรับการเติบโตโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้งในปัจจุบันและอนาคต

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน