UN Global Compact เชิดชู GC ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน ระดับสูงสุด (LEAD) ของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

 


กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact หรือ UN Global Compact) จัดอันดับให้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) ของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
• GC ตอกย้ำการเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ GC อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ
• GC ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน มุ่งเน้น SDG 13: Climate Action ในการลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี 2030 พร้อมเดินหน้าสู่ Net Zero ในปี 2050 ตาม Paris Agreement นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 50% เพื่อให้คู่ค้าและลูกค้าเข้ามามีส่วนในความมุ่งมั่นนี้ร่วมกัน และ SDG 12: Responsible Consumption and Production ผ่านการสร้างโมเดลและระบบนิเวศเศรษฐกิจหมุนเวียน (Ecosystem for Circular Thailand)

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “GC มีความเชื่อและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals; SDGs) ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (2E1S)  เพื่อให้ GC เป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน วันนี้ GC มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการจัดอันดับ ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) ของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact หรือ UN Global Compact) ในปีนี้ GC ดำเนินการเชิงรุกเพื่อขานรับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรง โดยการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและความยั่งยืน 

GC ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน มุ่งเน้น SDG 13: Climate Action ในการลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี 2030 พร้อมเดินหน้าสู่ Net Zero ในปี 2050 ตาม Paris Agreement นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 50% เพื่อให้คู่ค้าและลูกค้าเข้ามามีส่วนในความมุ่งมั่นนี้ร่วมกัน และ SDG 12: Responsible Consumption and Production ผ่านการสร้างโมเดลและระบบนิเวศเศรษฐกิจหมุนเวียน (Ecosystem for Circular Thailand)” 

GC มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับคนไทย ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับจังหวัด จนถึงระดับประเทศ โดยนับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด 19 ระลอกแรกจนถึงปัจจุบัน GC ได้เร่งให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยการร่วมมือกับพันธมิตร ส่งมอบนวัตกรรมที่ผสมผสานแนวคิดด้านความปลอดภัยและความยั่งยืนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งมอบเสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (PE Gown) แบรนด์ Greater Care by GC จำนวนรวม 4 ล้านชุด ใน “โครงการล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” และ “โครงการ Greater Care Charity by GC & Customers” โดย GC และ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (GCM) ร่วมกับลูกค้า คู่ค้า และผู้ประกอบการพลาสติก 84 บริษัท ส่งมอบนวัตกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบครบวงจรให้กับโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ และศูนย์พักคอย รวม 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ และยังได้สนับสนุนเงินทุนให้สภากาชาดไทย ในการจัดทำเครื่องบำบัดโรคทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง (Chula HFNC) เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ นับเป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมโดยคนไทย นอกจากนี้ ยังพัฒนาชุดกันเชื้อแบบความดันบวก (PAPR) หน้ากากอนามัย ชุด Coverall จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) 100% ที่สามารถทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้ถึง 20 ครั้ง ถุง-ถังขยะสีแดง จากนวัตกรรมเม็ดพลาสติก สำหรับใส่ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอน แสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเม็ดพลาสติก เป็นต้น

นอกจากนี้ GC ยังได้สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสมดุล ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (2E1S) ด้วยการนำโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมมาปรับใช้ เช่น โครงการประชารัฐรักสามัคคีระยอง ที่สามารถสร้างรายได้มากกว่า 10 ล้านบาท ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ให้แก่คนในชุมชน ครอบคลุม 8 อำเภอ ของ  จ.ระยอง นอกเหนือจากรายได้เหล่านี้ สิ่งสำคัญคือ ชุมชนสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน นับเป็นความภาคภูมิใจของ GC ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำเพื่อสังคมและอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอมา

United Nations Global Compact หรือ UN Global Compact ก่อตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations; UN) มีเป้าหมายในการกระตุ้นและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาความยั่งยืนให้องค์กรทั่วโลก เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals; SDGs) โดย UN Global Compact สนับสนุนให้ธุรกิจกำหนดยุทธศาสตร์และการดำเนินงานตามหลักการสากล 10 ประการ ซึ่งครอบคลุม 4 ด้านที่สําคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม การต่อต้านทุจริต และยังรวมไปถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมด้วย

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

1 Comments:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

This can generally increase the chance of profitable, especially if two or more reels are held. In the Eighties within the U.K., machines embodying microprocessors 점보카지노 turned widespread. These used quantity of|numerous|a selection of} features to make sure the payout was controlled within the limits of the gambling laws. The drums themselves have been pushed by stepper motors, controlled by the processor and with proximity sensors monitoring the position of the drums. A "look-up desk" within the software allows the processor to know what symbols have been being displayed on the drums to the gambler. This allowed the system to manage the extent of payout by stopping the drums at positions it had determined.

ผู้สนับสนุน