อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าภารกิจเพื่อชุมชนและสังคม

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าภารกิจเพื่อชุมชนและสังคมร่วมมือกรมชลประทานเพื่อเกษตรกรในพื้นที่

           

            อีสท์ วอเตอร์ สานต่อภารกิจเพื่อชุมชนและสังคม จับมือร่วมกับกรมชลประทานเดินหน้าภารกิจเพื่อเกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดแคลน นำไปสู่ความร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ กำหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนส่งเสริมให้ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน

            ด้วยประสบการณ์การบริหารจัดการนํ้าในภาคตะวันออกมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ได้กำหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนส่งเสริมให้ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัท มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน มีช่องทางการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่หลากหลาย เพื่อสร้างการ เข้าใจ เข้าถึง นำไปสู่ความร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน อีสท์ วอเตอร์ยังคงดำเนินงานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมชลประทานสำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เป็นต้น ทั้งการดำเนินการสูบจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนตามแผนที่มีร่วมกัน การวางแผนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การสนับสนุนและจัดให้มี CSR กับผู้ใช้น้ำภาคส่วนต่างๆ

จากกรณีเกิดเพลิงไหม้สถานีสูบน้ำฝั่งขวาในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ กรมชลประทาน ทำให้ไม่สามารถเดินระบบส่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานประแสร์ได้ อีสท์ วอเตอร์ จึงมีการจัดสรรงบประมาณด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนดำเนินงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวาที่เกิดเพลิงไหม้ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสูบน้ำให้กับกลุ่มเกษตรกร หากไม่สามารถส่งน้ำให้เกษตรกรได้ จะส่งผลเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ำประแสร์เป็นแหล่งปลูกทุเรียนและผลไม้ต่างๆ เพื่อการส่งออกในและต่างประเทศ  และถือเป็นความช่วยเหลือกับกรมชลประทาน เพื่อส่งต่อไปยังกลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรกรในพื้นที่

          อีสท์ วอเตอร์ ดำเนินโครงการส่งเสริมสาธารณูปโภคด้านน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็น 1 ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอีสท์ วอเตอร์ ที่ดูแลชุมชนตั้งแต่ พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สำหรับพื้นที่ต้นน้ำ  มุ่งเน้นบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำดิบ รวมถึงผืนป่าต้นน้ำที่เป็นเขตป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งถือเป็นพื้นที่สำคัญที่เปรียบเสมือนหัวใจหลักที่ขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร

ในส่วนของพื้นที่กลางน้ำ ได้ให้ความสำคัญพื้นที่โดยรอบบริเวณตามแนวท่อน้ำดิบของอีสท์ วอเตอร์ มุ่งหวังให้ชุมชนมีน้ำที่สะอาด มีคุณภาพที่ดี เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และใช้ในภาคเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ผ่านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำให้กับชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำของอีสท์ วอเตอร์ ที่รับผิดชอบต่อสังคม ในส่วนพื้นที่ปลายน้ำ คือ การมองเห็นปัญหาของน้ำที่ผ่านการใช้จากกิจกรรมต่างๆ และอาจปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง ซึ่งหากไม่จัดการให้ดี จะกลายเป็นปัญหามลพิษทางน้ำ ส่งผลต่อคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำต่างๆ  รวมถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนในอนาคต

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของอีสท์วอเตอร์ ที่เข้าใจและให้ความสำคัญต่อแนวคิดความยั่งยืน เพื่อให้ทุกสังคมและชุมชน สามารถพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในปัจจุบัน พร้อมวางรากฐานสู่อนาคต ให้ลูกหลานได้เติบโตในระบบนิเวศที่ดีอย่างแท้จริง เป็นสิ่งที่อีสท์ วอเตอร์ ยึดมั่นมาตลอด 30 ปี

 

         

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฉัตรแก้ว ภุมรินทร์ (ทอฟฟี่)   M: 081 867 5096 Email :  Chatkaew_cha@eastwater.com

ฤดีรมย์ โชตนะพันธ์ (แป้ง)    M: 081 802 2189 Email :  Rudeerom_Cho@eastwater.com

ชานนท์ สุขบุญ (ปุ้ย)           M: 089 201 0891 Email :  Chanon_suk@eastwater.com        

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน