Dow ร่วมกับพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมพัฒนาลุยปรับหลักสูตรวิศวะเคมี

พระจอมเกล้าธนบุรี ลุยปรับหลักสูตรวิศวะเคมี

ปั้นทักษะตอบความต้องการตลาด ดึง Dow ร่วมพัฒนา
 กรุงเทพฯ – 22 กุมภาพันธ์ 2567คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลุยปรับตัวตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงาน เตรียมปั้นบัณทิตวิศวกรรมเคมีรุ่นใหม่เก่งทั้งในและนอกตำราเพื่อป้อนภาคอุตสาหกรรมอย่างตรงจุด ดึงยักษ์ใหญ่ภาคเอกชนเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ลงนามความร่วมมือ (MoU) กับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) สนับสนุนโครงการสหกิจศึกษา เพื่อมอบโอกาสการฝึกงานภาคสนามและถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากวิศวกรมืออาชีพในโรงงานระดับโลก มุ่งพัฒนาวิศวกรเคมีชาวไทยที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Dow เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ที่ดำเนินงานมายาวนานกว่า 126 ปี มีเครือข่ายโรงงานกว่า 100 แห่งในกว่า 30 ประเทศ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันโรงงาน Dow ในประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ Dow ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมีวิศวกรเคมีมืออาชีพมากมายทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในครั้งนี้ Dow ได้ร่วมให้ความเห็นในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการบรรยายพิเศษในชั้นเรียน สนับสนุนทุนการศึกษา รวมทั้งเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าฝึกงานที่โรงงานของ Dow ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง ซึ่งมีมาตรฐานและผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยและ Reliability เป็นอันดับต้นๆ ของ Dow ทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้นยังเตรียมที่จะพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าวเป็นพนักงานของบริษัทในอนาคต

นางศิริพร เฟื่องมารยาท ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า จากการที่ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การที่บัณทิตไทยรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะทำงานและแข่งขันกับต่างชาติได้เป็นสิ่งสำคัญ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในฐานะองค์กรชั้นนำระดับโลกที่มีฐานการผลิตขนาดใหญ่อยู่ที่นี่ และมีความผูกพันกับประเทศไทยมายาวนานเกือบ 60 ปี จึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมให้กับวิศวกรเคมีชาวไทยเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงาน พร้อมเติบโตและแข่งขันในเวทีโลก โดยนักศึกษาจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีล้ำสมัย เรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศของ Dow โดยตรง ซึ่งเรามั่นใจว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำด้านวิศวกรรมในครั้งนี้จะช่วยสร้างวิศวกรเคมีรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์มากยิ่งขึ้น เมื่อจบการศึกษาจะสามารถเข้าทำงานในอุตสาหกรรมเคมีได้ทันทีอย่างเป็นมืออาชีพ ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้ในอนาคต

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. มีการพัฒนาและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อการันตีว่าเราจะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ และเป็นที่ต้องการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ความร่วมมือกับ Dow ในครั้งนี้ จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาทางวิชาการกับอุตสาหกรรม บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนของเราให้ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ทำให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาทักษะและความชำนาญที่จะตอบโจทย์และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน

ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://chemeng.kmutt.ac.th/

###

เกี่ยวกับ ‘ดาว

Dow (NYSE: DOW) เป็นหนึ่งในบริษัทวัสดุศาสตร์ชั้นนำของโลกที่ให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง อาทิ บรรจุภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน ยานยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภค ความเป็นบริษัทระดับโลกที่มีโรงงานขนาดใหญ่และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ พร้อมด้วยความเป็นผู้นำทางธุกิจและความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืน ช่วยให้เราบรรลุการเติบโตอย่างมีผลกำไรและสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิตใน 31 ประเทศและมีพนักงานประมาณ 35,900 คน โดยมียอดขายประมาณ 45,000 ล้านดอลลาห์สหรัฐในปี 2566

 

ทั้งนี้ การอ้างอิงถึง Dow หรือบริษัทฯ นั้นจะหมายความถึง Dow Inc. และบริษัทในเครือ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทวัสดุศาสตร์ชั้นนำของโลกในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้การยอมรับบุคคลากรที่มีความหลากหลายได้ที่ www.dow.com

 

 

เกี่ยวกับ ‘กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow Thailand Group) เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 และได้ร่วมกับบริษัท เอสซีจี ก่อตั้งกลุ่มบริษัทร่วมทุนเอสซีจี-ดาว ในปี พ.ศ. 2530 (ในปี 2565 เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รีแบรนด์เป็น เอสซีจีซี) โดยในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วยบริษัทซึ่ง Dow เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว และกลุ่มบริษัทร่วมทุนเอสซีจีซี-ดาว นอกจากนี้ ยังมีบริษัทร่วมทุนระหว่าง Dow และ โซลเวย์ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ ดาว ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยมีโรงงานหลายแห่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ตลาดหลักของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยได้แก่ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง และยานยนต์ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ที่ https://www.dowfamilythailand.com/th/about_us.php หรือติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/

A picture containing text, clipart

Description automatically generated

 

 

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

อภิรดี ภู่ภิรมย์                                              สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม                                                 ลลิดา ทิศาดลดิลก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย                         กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย                                     กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย                      

โทร. 02-3657296 / 081-8026933                      038-673315 / 081-7919626                                         โทร. 02-3657228 / 089-6687079   

อีเมล: papiradee@dow.com                        อีเมล: skrotintakom@dow.com                                 อีเมล: lalida@dow.com

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน