BST รวมใจชวนจิตอาสา สืบสานประเพณีงานบุญข้าวหลามชุมชน

                                        สืบสานประเพณีงานบุญข้าวหลามชุมชน
 

งานประเพณีบุญข้าวหลามจะจัดเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หลังจากเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อแสดงถึงความอิ่มหนำสำราญ โดยเชื่อว่าจะช่วยทำให้อยู่ดีกินดีเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวของตนเอง และเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม BST ได้ส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสามีส่วนร่วมกับกิจกรรมพร้อมสนับสนุนงบประมาณ ทำให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ การทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างผู้ประกอบการกับพี่น้องชุมชน ที่พร้อมจะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึงในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง ในระหว่าง วันที่ 11 ..- 8 มี.. 67 ถือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีบุญนี้ให้มีการสืบสานต่อไป และสิ่งที่แฝงมานอกจากการชักจูงให้ผู้คนทำบุญทำกุศลกันแล้ว ยังเป็นโอกาสพิเศษที่คนในครอบครัว ญาติพี่น้อง ได้กลับมาพบปะกัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่นรวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้เห็นคุณค่าของประเพณีที่ดีงาม และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์สืบทอดงานบุญข้าวหลาม ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
BST
มีเป้าหมายร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable development Goals (SDGs) ที่เป็นเป้าหมายระดับโลกจำนวน 17 เป้าหมาย ครอบคลุมทั้งประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จะร่วมกันผลักดันให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีโดยไม่ทำลายโลก ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 3 เสาหลัก ของมิติความยั่งยืน ซึ่งนำมาสู่การตั้งเป็น ESG Policy (Environmental Social & Governance) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน