อีสท์วอเตอร์อบรมสร้างเครื่องกลเติมอากาศให้วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เดินหน้าขยายเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อการบำบัดน้ำเสีย


   อีสท์วอเตอร์อบรมสร้างเครื่องกลเติมอากาศให้วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
    เดินหน้าขยายเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อการบำบัดน้ำเสีย         

อีสท์วอเตอร์อบรมสร้างเครื่องกลเติมอากาศให้วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เดินหน้าขยายเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อการบำบัดน้ำเสีย

          1 สิงหาคม 2557  – อีสท์วอเตอร์ขยายผลนวัตกรรมบำบัดน้ำเสียพร้อมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน  หลังประสบผลสำเร็จจากการติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศให้กับชุมชนบ้านเอื้ออาทรฉะเชิงเทราไปเมื่อปีกลาย  โดยหวังช่วยลดปริมาณน้ำเสียในชุมชน  และสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยมีแผนต่อยอดไปยังสถานศึกษาต่างๆ  เพื่อให้กระจายความรู้อย่างบูรณาการ         

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ ได้ร่วมกับ  ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา  และศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำ จังหวัดระยอง  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศให้กับคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา   โดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีในฐานะผู้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวเป็นวิทยากรให้ความรู้  เป็นเวลา  2 วัน

          โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศ   เป็นการขยายผลต่อยอดจากโครงการประกวดนวัตกรรมจัดการน้ำด้วย 3R ของอีสท์วอเตอร์  โดยได้นำองค์ความรู้จากผลงานรางวัลชมเชยของนักศึกษา สถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  มาเป็นนวัตกรรม 3R ต้นแบบ  โดยถ่ายทอดความรู้ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคด้วยกัน  เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้จริงกับชุมชนของตน   โดยในปี 2557 นี้ กำหนดให้วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก  และจะขยายผลไปยังวิทยาลัยเทคนิคอื่นๆ ต่อไป

นวัตกรรมเครื่องกลเติมอากาศชิ้นนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี  จากการทดลองติดตั้งเครื่องดังกล่าว จำนวน 4  เครื่อง  ให้กับบ่อพักน้ำทิ้งจากครัวเรือนของชุมชนบ้านเอื้ออาทรฉะเชิงเทรา  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา  เมื่อปีที่แล้ว   ซึ่งผลการทดสอบคุณภาพน้ำภายหลังติดตั้งคุณภาพน้ำมีแนวโน้มที่ดีขึ้น   โดยเครื่องดังกล่าวจะใช้หลักการของกาลักน้ำหมุนเวียนน้ำจากก้นบ่อขึ้นสู่ผิวน้ำ  และจะดูดอากาศลงไปผสมกับผิวน้ำแล้วพ่นออกทำให้เกิดการถ่ายเท  เป็นการเติมอากาศ หรือออกซิเจนให้กับน้ำ ซึ่งจะช่วยให้น้ำเสียมีคุณภาพที่ดีขึ้น  เป็นการปรับสภาพน้ำทิ้งของชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ   ซึ่งหลักการดังกล่าวเหมาะที่จะใช้กับแหล่งน้ำหรือบ่อน้ำที่มีอัตราการไหลของน้ำน้อยแต่มีระดับความลึกของบ่อมาก  นับว่าโครงการดังกล่าวสามารถช่วยลดปริมาณของน้ำเสียในชุมชนได้เป็นอย่างดี  และยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในชุมชนอีกด้วย

ขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อินทราณี พหลพลพยุหเสนา (ฝน) (081) 831-2373       (02) 272-1600  Ext.2496   อีเมล์: Indranee@eastwater.com
ชานนท์ สุขบุญ (ปุ้ย)  (089) 201-0891     (02) 272-1600 Ext. 2430     อีเมล์:  Chanon_suk@eastwater.com
มาริสา ดีใจ  (สา)            (081) 173-3756   (038) 689-360-6              อีเมล์:  Marisa_dic@eastwater.comAbout แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน