อีสท์วอเตอร์ รับบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

อีสท์วอเตอร์ รับบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
ร่วมพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางระดับอาเซียน
เมษายน 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม - บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชนหรือ อีสท์วอเตอร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบน้ำดิบ ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ภายในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง พื้นที่กว่า2,000 ไร่ รองรับความต้องการใช้น้ำกว่า 24,000 ลบ..ต่อวัน ภายใน 5 ปี เพื่อสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพเรื่องน้ำให้กับนิคมฯ ซึ่งตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพาราในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
ด้วยความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในภาคตะวันออก ของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จากัด (มหาชนหรือ อีสท์วอเตอร์ จึงได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำาเนินการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง ให้เป็นผู้บริหารจัดการระบบน้ำทั้งระบบภายในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง โดยอีสท์วอเตอร์จะดำเนินการวางระบบท่อส่งน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำดิบ การก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ระบบบาบัดน้ำเสีย และระบบน้ำ Recycle เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เป็นน้าอุตสาหกรรมภายในนิคมฯ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีปริมาณความต้องการใช้น้ำอยู่ที่ 24,000 ลบ..ต่อวัน
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อีสท์วอเตอร์ กล่าวว่า “อีสท์วอเตอร์ จะดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนซึ่งใช้ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน หลังจากนั้นจึงจะทำสัญญาบริหารจัดการระบบน้ำครบวงจร ตั้งแต่น้ำดิบ น้ำประปา น้ำเสีย และน้ำ Recycle
ทั้งนี้ การดำเนินงาน จะแบ่งเป็น 2 เฟส เฟสแรกจะดำเนินการในส่วนของการวางท่อน้ำดิบ โดยจะวางท่อเชื่อมเข้ากับโครงข่ายท่อหลักของอีสท์วอเตอร์ ระยะทางกว่า 30 กมและการให้บริการน้ำประปาในนิคมฯ จะดำเนินการวางระบบท่อระบบน้ำแบบครบวงจรให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี และในเฟสต่อไปจะดำเนินการในการวางระบบน้ำเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
สาหรับนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง มีขนาดพื้นที่นิคมฯ รวม 2,000 ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง มีเป้าหมายในการพัฒนานิคมฯ ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพาราในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กลุ่มอาเซียนเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับยางพารา จากต้นน้าสู่ปลายน้ำ ให้ประเทศไทยเป็น Rubber City Hub ของยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราทั้งระบบ โดยมีอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของโครงการ ซึ่งมีการใช้พลังงานสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมยาง จึงได้จับมือพันธมิตรเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมฯ ให้เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะเรื่อง “น้ำ” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยางรถยนต์

_______________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    โปรดติดต่อ  :     

กันยานาถ วีระพันธุ์ (จ๋า) M: 081 912 0923 Email : Kanyanart@eastwater.com
อินทราณี พหลพลพยุหเสนา (ฝน) M: 081 831 2373 Email : Indranee@eastwater.com
ชานนท์ สุขบุญ (ปุ้ย) M: 089 201 0891 Email : Chanon_suk@eastwater.com
มาริสา  ดี
ใจ (สา) M: 081-1733756 Email : Marisa_dic@eastwater.com

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน