ปตท. จับมือ กสท ลงนามความร่วมมือพัฒนาธุรกิจ S-Curve และนวัตกรรมดิจิทัล
ปตท. จับมือ กสท ลงนามความร่วมมือพัฒนาธุรกิจ S-Curve และนวัตกรรมดิจิทัล

     นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ            ผู้
จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานใน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือวางแผนพัฒนาธุรกิจ S-Curve และนวัตกรรมดิจิทัล” ระหว่าง บริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก พัน
เอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (
มหาชน) และ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครง
สร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามฯ
     พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม
จำกัด (มหาชน) (CAT)  เปิดเผยว่า  ความร่วมมือกับ ปตท. จะเป็นก้าวสำคัญในการส่ง
เสริมกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” โดยการลงนาม
MOU ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล  เทคโนโลยี
S-Curve และอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ซึ่งจะเกิดเป็นอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
     จากความร่วมมือ MOU ครั้งนี้  CAT จะดำเนินการออกแบบพัฒนาและบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการสื่อสารต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันกับ
ปตท. และบริษัทกลุ่ม ปตท.  ใน ทุกมิติ อาทิ การเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและ
ระหว่างประเทศ  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบรักษาความปลอดภัย
บนเครือข่าย  เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ (Connectivity) และการเชื่อมโยงอุปกรณ์
เครือข่ายในยุคดิจิทัล (IoT Platform)  รองรับบริการอัจฉริยะในยุค 4.0 โดยความ
ร่วมมือดังกล่าวมุ่งขยายขีดความสามารถ CAT และ ปตท. ในการให้บริการแก่ประชาชน
สนับสนุนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้สูงยิ่งขึ้น รวมทั้งลด
ภาระการลงทุนซ้ำซ้อนในระยะยาว จากการนำทรัพยากรและความรู้ความสามารถของบุคลากร
ของทั้งสององค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุ
     นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้าง
พื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า โครงการ
ความร่วมมือวางแผนพัฒนาธุรกิจ S-Curve และนวัตกรรมดิจิทัลระหว่าง ปตท. และ CAT
ถือเป็นความตั้งใจของ ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติและรัฐวิสาหกิจภายใต้การ
กำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน เพื่อร่วมผลักดันนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของภาครัฐ
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดย ปตท. จะใช้ประสบการณ์และความชำนาญภายในองค์กร
พัฒนาและผลักดัน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านพลังงาน  โรโบติกส์ ออโต้เมชั่น และระบบอัจฉริยะ  รวม
ถึงบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ทั้งระบบ
บริหารจัดการพลังงาน น้ำ และของเสีย ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วย
     “โครงการความร่วมมือพัฒนาธุรกิจ S-Curve และนวัตกรรมดิจิทัล  ระหว่าง 2
รัฐวิสาหกิจไทยในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันต่อยอด
อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ หรือ First S-Curve และการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ หรือ
New S-Curve  ภายใต้ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของภาครัฐ  เพิ่มศักยภาพทางการค้าและ
การแข่งขันให้กับประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  จากความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน  โดย ปตท. และ  CAT  จะร่วมกันสนับสนุนข้อมูล
ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อบรรลุข้อตกลงร่วมกัน  จะสร้างความเชื่อมั่น
และความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมดิจิ
ทัลได้เป็นอย่างดี  รวมไปถึงเพิ่มโอกาสการเชิญชวนนักลงทุนที่มีศักยภาพในการ
ดำเนินธุรกิจในอนาคต   และเกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงกับประเทศสืบต่อไป” นาย
เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานในพิธี กล่าวเสริมในตอนท้าย
       ----------------------------------------------

ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2537 1105
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2104 3299


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน