ไออาร์พีซีส่งเสริมธุรกิจชุมชนรอบเขตประกอบการฯ

           
 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยนายอดิศร ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการส่วนพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “อร่อยยกสวน อร่อยด่วน จานเด็ด จาก 7 ชุมชน” ซึ่งมีการจัดแสดงผลงานและสรุปผลการดำเนินงานที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน ภายในงานได้จัดแสดงอาหารพื้นบ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เช่น ขนมมัดไต้ 75 ปี คุณยายสอย หมู่ 1 ต.ตะพง, ฮ้อยจ๊อปู แฮกึ๊นกุ้งโกฮวง ชุมชนหลังวัดป่าประดู่ และร้านค้าชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีอีกมากมาย  นอกจากนั้นยังมีการแสดงบรรเลงดนตรีไทยโดยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
โครงการส่งเสริมธุรกิจชุมชนรอบเขตประกอบการฯ เป็นหนึ่งในโครงการของส่วนพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อมุ่งเน้นวางแผนพัฒนาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิต การจัดการ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการและชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้นและสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน  เป็นการสร้างฐานมั่นคงให้กับประเทศและในปี 2560 สามารถผลักดันกลุ่มต้นแบบให้มีธุรกิจที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้จำนวน 40 กลุ่ม  มีรายได้จากการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มละ 300,000 บาท นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการของชุมชน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 296 ล้านบาท
  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน ด้วยความห่วงใย  ใส่ใจ และแบ่งปัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน