DOW CHARITY RUN 2019DOW CHARITY RUN 2019

ชวนนักวิ่งร่วมรักษ์โลก ปรับใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดโครงการ “DOW CHARITY RUN 2019วิ่งเพื่อสุขภาพ เรียนรู้รักษ์โลก ส่งเสริมสุขภาพประชาชนควบคู่การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตอบโจทย์สังคม สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพิ่มสีสันจัดกิจกรรมชวนนักวิ่งใช้บริการรถสาธารณะ พกพากระบอกน้ำลดการใช้แก้วพลาสติก นำกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารไปใช้ซ้ำ ฯลฯ ด้วยกันครับพร้อมร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจนำรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายรวม 1,500,000 บาท มอบแก่สภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนช่วยคนไข้ปากแหว่ง-เพดานโหว่
ดาว เป็นบริษัทชั้นนำด้านวัสดุศาสตร์ที่เน้นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้าและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจเพื่อความยั่งยืนระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2568 โดยจะนำความรู้ ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม มาผสานความร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนสังคมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้จัดโครงการ “DOW CHARITY RUN 2019วิ่งเพื่อสุขภาพ เรียนรู้รักษ์โลก ประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ณ บริเวณศาลาแปดเหลี่ยม สวนลุมพินี กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย พร้อมกับการจัดนิทรรศการเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษ์โลกที่สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยนำรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้สภากาชาดไทยเพื่อสมทบทุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น ๆ
นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า เราสามารถระดมทุนบริจาคได้ถึง 1.5 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเด็ก ๆ ได้ทั้งสิ้น 306 คน ให้ได้รับการผ่าตัดในระยะเวลาที่เหมาะสม ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่มีความพิการอื่นอีกเป็นจำนวนมากที่ยากไร้และอยู่ในชนบทห่างไกล ขาดโอกาสได้รับการผ่าตัด ซึ่งสภากาชาดไทยจะนำโอกาสเหล่านี้ไปช่วยให้เขาเหล่านั้นมีชีวิตใหม่อีกครั้ง  
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนถูกสอดแทรกในแต่ละกิจกรรมและนิทรรศการเกี่ยวกับการรักษ์โลกในบริเวณงาน มุ่งส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้แนวทางและตัวอย่างโครงการด้านการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี จากสมาคมสร้างสรรค์ไทย หรือ ตาวิเศษ เพจวน (Won) และพนักงานดาวอาสา โดยเฉพาะขยะจากพลาสติกที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนกลับสู่วงจรนำไปใช้ให้เกิดมูลค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดได้ด้วยกระบวนการ 3 Rs ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การนำกลับมาใช้ (Reuse )รวมถึงการรีไซเคิล (Recycle) อันจะมีส่วนกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี เรามุ่งมั่นดำเนินกิจการอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เรามองว่างานในวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะใช้กีฬาเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลง ทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญหรือ Change Agent ในการยกระดับสังคมไทยให้ยั่งยืนไปด้วยกัน เราหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้ทุกคนได้รับความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการขยะ เปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ป้องกันไม่ให้หลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันหลังจากนี้ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี รวมทั้งเพิ่มคุณค่าสูงสุดทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมนายฉัตรชัย กล่าวเสริม
ขณะเดียวกัน โครงการฯ ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักวิ่งกว่า 1,200 คน มีส่วนร่วมรักษ์โลก อาทิ การรณรงค์ให้นักวิ่งใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเดินทางมาร่วมงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน การรณรงค์ให้นักวิ่งพกกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อช่วยกันลดขยะแก้วน้ำพลาสติก การรณรงค์ขยะเป็นศูนย์ให้นักวิ่งทราบถึงประเภทของถังขยะภายในงาน ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป เพื่อการคัดแยกขยะให้ง่ายต่อการนำไปใช้ให้เกิดคุณค่าต่อหลังจบงาน และลดจำนวนขยะปนเปื้อนที่เกิดขึ้นจากการแยกประเภทขยะไม่ดีพอ ซึ่งอาจจบลงที่หลุมฝังกลบส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้นักวิ่งนำสิ่งที่ได้รับภายในงานไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น เหรียญนำไปใช้เป็นที่รองแก้วน้ำ สายคล้องคอนำไปใช้เป็นสายคล้องบัตรได้ กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารนำกลับไปใช้ซ้ำที่บ้านได้ เป็นต้น
###
 เกี่ยวกับ ‘ดาว

“Over the past 52 years, we have run our business in collaboration with our partners and all sectors. We see today’s event as a good opportunity for us to use sport as a force for change. Everyone is an important change agent in making Thai society more sustainable. We hope that this activity will help raise awareness and understanding of waste management, change waste into a valuable resource, prevent waste from entering the environment and more importantly inspire people to routinely apply the circular economy principle. This will lead to positive change and add value to the economy, environment and society. Mr. Chatchai added.
In addition, the 2019 DOW CHARITY RUN set up several green campaigns for the more than 1,200 runners to join, such as using public transportation to attend the event in order to lower the release of greenhouse gasses that cause global warming, bringing their own water bottles to lower waste from plastic cups and educating participants about the right types of bins for proper waste segregation in order to achieve the zero waste goal, make disposal of trash easier and lower the amount of contaminated waste which might end up in landfills and cause environmental harm. In line with the circular economy principle, the participants were encouraged to reuse of items they received at the event. For example, the medals can be reused as cup holders while the lanyards and food containers can also be reused after the event.
###
About Dow
Dow combines science and technology knowledge to develop premier materials science solutions that are essential to human progress. Dow has one of the strongest and broadest toolkits in the industry, with robust technology, asset integration, scale and competitive capabilities that enable it to address complex global issues. Dow’s market-driven, industry-leading portfolio of advanced materials, industrial intermediates, and plastics businesses deliver a broad range of differentiated technology-based products and solutions for customers in high-growth markets such as packaging, infrastructure, and consumer care. Dow is a subsidiary of DowDuPont (NYSE: DWDP), a holding company comprised of Dow and DuPont with the intent to form three strong, independent, publicly traded companies in agriculture, materials science and specialty sectors. More information can be found at www.dow.com.
For more information, please contact:
Suttipong Krotintakom                                                                              Lalida Tisadoldilok
Dow Thailand Group
                                                                                Dow Thailand Group               
Tel. 038-673315 / 081-7919626                                                              Tel. 02-3657228 / 089-6687079             
Email: skrotintakom@dow.com                                                                  Email: lalida@dow.com

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน