จีซี GC Group จัดอบรมการใช้โปรแกรมธนาคารขยะGC Group จัดอบรมการใช้โปรแกรมธนาคารขยะ
โครงการ ThinkCycle Bank "ทิ้งแบบหมุนเวียน...เพื่อเปลี่ยนโลก" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม เป็นผู้แทนผู้บริหาร GC Group กล่าวเปิดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมโครงการ ThinkCycle Bank “ทิ้งแบบหมุนเวียน...เพื่อเปลี่ยนโลก” เพื่อให้คณะครู นักเรียน และคณะทำงานโครงการจำนวนกว่า 70 คน ได้มีความเข้าใจในกระบวนการทำงาน และเรียนรู้การใช้โปรแกรมธนาคารขยะ พร้อมฝึกภาคปฏิบัติในการจำลองการรับซื้อขยะเสมือนจริง โดยได้รับเกียรติจาก                รศ. ดร. กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งทีมงาน เป็นวิทยากรและแบ่งปันประสบการณ์จากต้นแบบธนาคารขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ คุณอภิชญา เดชไกรวัลย์ ผู้จัดการส่วนหน่วยงานพัฒนากิจการเพื่อสังคม และ คุณศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์ ผู้จัดการส่วน C-SR-CR1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม และส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนจำนวน 10 แห่งที่เข้าร่วมโครงการในปี 2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ทั้งนี้ โครงการ ThinkCycle Bank Phase 2 พร้อมขยายเครือข่ายโรงเรียนในจังหวัดระยองและชลบุรีเพิ่มเติมจากปี 2561 อีกจำนวน 10 โรงเรียน ร่วมกับ GC group ได้แก่ บริษัท HMC, NPC S&E, GC Estate, GCL และ GGC โดยมุ่งหวังร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการคัดแยกขยะรีไซเคิล และเสริมสร้างนิสัยในการออมให้กับคณะครูและนักเรียน โดยปัจจุบัน ทางโครงการฯ มีโรงเรียนเข้าร่วมดำเนินงานทั้งสิ้น 22 โรงเรียนด้วยกัน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการ ThinkCycle Bank Phase 2  


เทศบาลตำบลบ้านเพ
1
โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน
2
โรงเรียนบ้านหนองสะพาน
เทศบาลตำบลทับมา
3
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
เทศบาลเมืองมาบตาพุด
4
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
เทศบาลเมืองบ้านฉาง/เทศบาลตำบลบ้านฉาง
5
โรงเรียนวัดเนินกระปรอก
6
โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง
7
โรงเรียนวัดบ้านฉาง
8
โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด
9
โรงเรียนบ้านพยูน
จังหวัดชลบุรี
10
โรงเรียนบ้านเขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน