GC จับมือกับพันธมิตรแอลพลาALPLAผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับโลก
GC จับมือ ALPLA ตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง
แห่งแรกของไทย ชู GC Circular Living มุ่งปฏิวัติการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

กรุงเทพฯ – 4 กันยายน 2562 : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ชูแนวคิด GC Circular Living ตอบโจทย์ดูแลสิ่งแวดล้อม เดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตร แอลพลา  (ALPLA) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับโลก ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด (ENVICCO Limited) ที่นิคมเอเชีย มาบตาพุด จังหวัดระยอง

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GC ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิวัติการใช้ทรัพยากร (Resource Revolution) ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย GC ได้นำแนวทาง GC Circular Living มาปรับใช้ในการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการขยะพลาสติกผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand เป็นการเก็บขยะพลาสติกจากทะเลมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นสินค้าแฟชั่น, โครงการ ThinkCycle Bank มุ่งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการจัดการขยะให้กับเด็กและเยาวชน และโครงการ PPP Rayong โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการขยะ เป็นต้น โดยธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาที่เกิดจาก Single-use plastic โดยการมีโรงงานรีไซเคิล เป็นหนึ่งใน Milestone สำคัญที่จะทำให้ห่วงโซ่แห่งคุณค่า หรือ Value chain ครบสมบูรณ์

“ความร่วมมือระหว่าง GC และ ALPLA ในครั้งนี้ นับเป็นโครงการต้นแบบเพื่อสร้างความร่วมมือและการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อให้เกิดการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับการตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด (ENVICCO Limited) เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง ชนิด rPET และ rHDPE ที่มีมาตรฐานสูงแห่งแรกของประเทศไทย  ซึ่ง ALPLA เป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลตลอดห่วงโซ่การบริหารจัดการ  และการใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจากทวีปยุโรป  ซึ่งจะทำให้มีระบบการจัดการที่ดี  การออกแบบการผลิตที่รักษาและดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่มีคุณภาพสูง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้พลาสติกใช้แล้วให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างคุ้มค่า  รวมทั้งการเกิดการจ้างงานคนในชุมชน จังหวัดระยอง และแผนการจัดหาวัตถุดิบผ่านความร่วมมือกับชุมชนอีกด้วย” นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว

มร. กุนเธอร์ เลเนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอลพลา จำกัด กล่าวว่า ALPLA เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากว่า 60 ปี โดยมีฐานการผลิตกว่า 178 แห่งทั่วโลก ใน 46 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ประเภทวัสดุ PET และ HDPE ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในยุโรปและละตินอเมริกา เรามีความยินดีอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือกับ GC ในครั้งนี้ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ALPLA จะช่วยสนับสนุนให้โครงการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนของ GC  มีความสามารถในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูงและเป็นผู้นำของผู้ผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนระดับประเทศและภูมิภาค

GC ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและใช้อย่างคุ้มค่าสูงสุด ทั้งนี้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี การลดปริมาณขยะ การใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์รีไซเคิลหรืออัพไซเคิลจากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมให้โลกของเราน่าอยู่ตราบนานเท่านาน
.............................................................

ข้อมูลเพิ่มเติม:      บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
จินตรัตน์  สายอินทวงศ์                                 โทร.  081-803-6607 Email: chintarat.s@pttgcgroup.com
ศิริพร  สุขะปุณณพันธ์                                  โทร.  082-489-1199 Email: siriporn.su@pttgcgroup.com

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน