GC จับมือ Kuraray และ Sumitomo จัดพิธีวางศิลาฤกษ์


GC จับมือ Kuraray และ Sumitomo จัดพิธีวางศิลาฤกษ์
โครงการเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง
 ต่อยอดขยายการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่ EEC

        (3 กันยายน 2562) ระยอง -  นายสุรศักดิ์ เจริญสิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด และ บริษัท คุราเร่ แอดวานซ์     เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ พื้นที่โครงการในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC  Mr. Masaaki Ito, President บริษัท Kuraray Co., Ltd. และ Mr. Shingo Ueno, Senior Managing Executive Officer, Mineral Resources, Energy, Chemical & Electronics Business Unit Sumitomo Corporation บริษัท Sumitomo Corporation ร่วมในพิธีเพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูงใน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงงานผลิตยางเทอร์โมพลาสติกและพอลิเอไมล์ชนิดพิเศษ และโครงการโรงงานผลิตไอโซบิวทิลีนและอนุพันธ์

Mr. Masaaki Ito, (มาซาอากิ อิโต) President Kuraray Co., Ltd. กล่าวว่า ทาง Kuraray รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานวางศิลาฤกษ์ของทางบริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด และ บริษัท คุราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย บริษัท คุราเร่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2469 ปัจจุบันมีการร่วมทุนระหว่าง 3 บริษัทชั้นนำคือ บริษัท คุราเร่ จำกัด (KRR) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC)  และบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง ได้แก่พอลิเอไมด์ชนิดพิเศษ (Super Engineering Plastic Polyamide 9T ; PA9T) ภายใต้แบรนด์ “GENESTAR” และยาง  เทอร์โมพลาสติกคุณภาพสูง (Hydrogenated Styrenic Block Co-Polymer; HSBC) ภายใต้แบรนด์ “SEPTON” ดำเนินการภายใต้ บริษัท   คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด หรือ KGC 

นอกจากนี้ยังมีการผลิตเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ได้แก่ เมทิล เพนเทนไดออล (Methyl Pentane Diol) ภายใต้ บริษัท คุราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (KAC) ซึ่งบริษัทในเครือคุราเร่ จำกัด โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค โดยการลงทุนในประเทศไทยในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการลงทุนตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซีของรัฐบาลไทย ที่จะช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตต่อไป


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท    พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด (KGC) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ            ผู้ร่วมทุนอีก 2 บริษัท คือ บริษัท คุราเร่ จำกัด และ ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น โดยการลงทุนในครั้งนี้เป็นการร่วมลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

GC ได้กำหนดกลยุทธ์ตามแผนระยะยาว (Long Term Strategic Execution) เพื่อขับเคลื่อนต่อยอดโครงการลงทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC    ซึ่ง GC มีความพร้อมในการต่อยอดขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่ EEC ที่เป็นพื้นที่ที่ GC นับเป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ ที่เข้าลงทุนเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้  ให้กับประเทศ สามารถแข่งขันได้ในโลกการค้าเสรีในยุคปัจจุบัน

โครงการร่วมทุนนี้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้วยกำลังการผลิต PA9T 13,000 ตัน/ปี และ HSBC 16,000 ตัน/ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายเกรดพิเศษเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automobile) และ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E) ซึ่งมีปริมาณความต้องการและอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะใช้วัตถุดิบจากโรงโอเลฟินส์ของบริษัทฯ มาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม

นับเป็นก้าวที่สำคัญของ GC ที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่จะสามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจไปสู่ Performance Chemicals เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์   สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นที่จะขยาย
ธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุก่อสร้าง

Mr. Shingo Ueno, (ชินโกะ อูเอโนะ) Senior Managing Executive Officer, Mineral Resources, Energy, Chemical & Electronics Business Unit Sumitomo Corporation กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นร้อยละ 13.3 ของบริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด บริษัทฯ ดำเนินกิจการในประเทศไทยมายาวนานถึง 60 ปี เราก่อตั้ง Sumitomo Corporation Thailand Co., Ltd. เมื่อปี พ.ศ. 2503 ที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เราได้ร่วมมือกับ 2 พันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งได้แก่ บริษัท คุราเร่ จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดของโลก และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รายใหญ่ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วน


หนึ่งของการร่วมมือในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งกว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมแผนยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” ตามนโยบายของรัฐบาลไทย

สำหรับ PA9T มีคุณสมบัติโดดเด่นทางความร้อนและเชิงกล (Thermal and Mechanical Properties) มีความทนทานต่อสารเคมี และความสามารถในการขึ้นรูปที่คงตัว เหมาะสำหรับขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความละเอียดซับซ้อน มีความแข็งแรงทนทาน สามารถใช้ทดแทนโลหะในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ทำให้รถยนต์มีน้ำหนักลดลงและประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง

ส่วน HSBC มีคุณสมบัติเหมือนยางและพลาสติก คือ ให้ผิวสัมผัสที่นุ่มเหมือนยาง ทนทาน ต่อสภาพอากาศได้ดี ในขณะที่สามารถฉีดขึ้นรูปได้ง่ายและนำกลับมารีไซเคิลใช้งานใหม่ได้เหมือนพลาสติก ซึ่ง HSBC
ถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเด็ก ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค เช่น อุปกรณ์ว่ายน้ำ ซีลยางหน้าต่าง ด้ามแปรงสีฟัน เป็นต้น
โครงการร่วมทุนนี้ GC ถือหุ้น 33.4% บริษัท Kuraray Co., Ltd. (KRR) ประเทศญี่ปุ่น เข้าถือหุ้นผ่านบริษัทในเครือ 53.3% และ บริษัท Sumitomo Corporation (SC) ถือหุ้นผ่านบริษัทในเครือ 13.3 % …………………………………………………………………………………………………………………….        

บริษัท Kuraray Co., Ltd. เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษชั้นนำของญี่ปุ่น มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องยาวนาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2469 ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตเส้นใยเรยอนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ณ ขณะนั้น  และทางบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ฯ ทางด้านพอลิเมอร์เทคโนโลยีและเส้นใยสังเคราะห์ เช่น เส้นใยสังเคราะห์ “KURALON” และหนังสังเคราะห์ “CLARINO” รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมายที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน ปัจจุบันบริษัทฯ มีเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษในกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิ Vinyl Acetate Resin, Isoprene, Functional Materials และ Fibers & Textiles เป็นต้น และจัดจำหน่ายอยู่ใน 27 ประเทศทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

บริษัท Sumitomo Corporation เป็นบริษัทชั้นนำด้าน Trading และการลงทุนในธุรกิจต่างๆ มีการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าผ่านเครือข่าย 130 แห่ง ครอบคลุม 65 ประเทศทั่วโลก มีชนิดของผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ Metal Products, Transportation & Construction Systems, Infrastructure, Media & ICT, Living Related & Real Estate และ Mineral Resources, Energy, Chemical & Electronics

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ใน 8 กลุ่มธุรกิจหลัก ปัจจุบัน             มีกำลังการผลิตปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รวม 10.21 ล้านตันต่อปี และมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและ                 คอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ    ไปยังธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Performance and Specialty Chemicals) ทั้งนี้เพื่อปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าที่มีมูลค่าสูง มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อันเป็นการตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายร่วมกันกับภาครัฐ

…………………………………………………………

3.09.62

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:     
KGC
Mr. Shoh Yamaguchi                  E-mail: Shoh.Yamaguchi@kuraray.com
GC
จินตรัตน์  สายอินทวงศ์                 โทร.  081-803-6607   Email: chintarat.s@pttgcgroup.com
ศิริพร  สุขะปุณณพันธ์                   โทร.  082-489-1199   Email: siriporn.su@pttgcgroup.com

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน