GC-จีซี จัดประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5”


โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5

หลักการและเหตุผล
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC  แกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5 ในหัวข้อ “Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่รู้จบ”  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด GC Circular Living ที่บริษัทฯ กำลังผลักดันให้ประชาชนทั่วไปหันมาปรับเปลี่ยนแนวคิด การใช้ชีวิตที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก  ทั้งนี้  โครงการประกวดวาดภาพฯ จะ
เปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำความคิดสร้างสรรค์ผสานกับจินตนาการมาใช้การวาดภาพที่สื่อถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รวมถึงประโยชน์ของ ปิโตรเคมี ได้ทาง Website : www.pttgcgroup.com  หรือทาง  PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี และใช้จินตนาการสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพวาดระบายสี   

วัตถุประสงค์
1.       เพื่อให้เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมี และให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและถูกวิธี
2.       เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนแสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสมผสานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพระบายสี

 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 12 ปี
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 15 ปี
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 19 ปี
    ทั้งนี้ ผู้สมัครทั้ง 3 ประเภท ส่งผลงานได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น และผลงานต้องเป็นงานเดี่ยว

รางวัลการประกวด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1)       ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
2)       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
3)       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
             
 * ผู้ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ที่จ่าย 5% ตามกฎหมาย
กติกาการประกวด

ส่งภาพวาดในหัวข้อ Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่รู้จบ”  โดยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้ทาง  PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com  แล้ววาดภาพภายใต้หัวข้อ Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่รู้จบ”  โดยใส่จินตนาการเสริมในการสร้างสรรค์ผลงาน
1.       ภาพวาดที่สมบูรณ์ขนาด 29.7 x 42 ซม. (A3)   พร้อมชื่อผลงานและความหมาย โดยผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ เช่น สีน้ำ สีเทียน ดินสอสี สีอะคริลิค สีน้ำมัน ดินสอดำ (แกรไฟต์) ฯลฯ
2.       ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยเเพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเตอร์เน็ต) เเละต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าว จะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันที
3.       ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่   
Facebook_logo_(square) PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ  www.pttgcgroup.com ส่งมาที่ ประกวดวาดภาพมหัศจรรย์  ปิโตรเคมีตู้ ปณ. 16 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900
4.       ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
5.       การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกภาพเพื่อนำไปตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด
6.       ภาพที่ได้เข้ารอบจะได้จัดแสดงอยู่บน Hall of Fame ใน    PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี

กำหนดการ
·        เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ 5 พฤศจิกายน 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
·        ประกาศผล วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ทาง  PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี และ www.pttgcgroup.com

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดและข้อมูลเพิ่มเติมทาง
*      PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com หรือโทรศัพท์ 0-2511-4178

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน