โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีลงนามในสัญญาการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ากับกลุ่มบริษัทมิตซูบิชิเป็นเวลา 12 ปี


14 กุมภาพันธ์ 2563 โยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น – โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดย นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และนางสาวปาริชาติ อัศวกุล รองกรรมการผู้จัดการ ได้ลงนามสัญญาการบำรุงรักษาระยะยาวโรงไฟฟ้า (Long Term Service Agreement – LTMA) เป็นเวลา 12 ปี กับกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ โดยมี Mr. Ken Kawai - President and CEO บริษัท MHPS Mr. Kiyoshi Azuma Executive - Vice President and Division COO บริษัท Mitsubishi Corporation Machinery Inc. และ Mr. Yuichiro Sakaguchi - General Manager  บริษัท Mitsubishi Corporation Machinery Inc. เป็นผู้แทนภาระผูกพันภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.  2575 โดยมีภาระกิจในการจ่ายไฟ เพื่อความมั่นคงและปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ และเครื่องจักร
สัญญาการบำรุงรักษาระยะยาว (LTMA) มีระยะเวลาสัญญาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปี พ.ศ. 2575 เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของบริษัทบีแอลซีพีในการจ่ายไฟตลอดระยะเวลาภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จนถึงปี พ.ศ 2575 โดยความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิภายใต้สัญญาครอบคลุมเรื่องชิ้นส่วน อุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค รวมถึงการตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์ต่างๆในโรงไฟฟ้า เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถเดินเครื่องเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าจะช่วยควบคุมไม่ให้ค่าไฟฟ้าของระบบสูงจนเกินไปสำหรับภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน
นอกจากนี้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีให้ความสำคัญต่อการดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งการที่มีสัญญาการบำรุงรักษาระยะยาวสำหรับโรงไฟฟ้าจะทำให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดอายุสัญญาการซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
ความเป็นมาของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2546 ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan; PDP) โดยบริษัท Mitsubishi Corporation  เป็นผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปีเศษ และสามารถส่งกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำหรับหน่วยผลิตแรก (717 เมกะวัตต์) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และหน่วยผลิตที่ 2  (717 เมกะวัตต์) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้เดินเครื่องเป็นค่ากำลังไฟฟ้าพื้นฐาน (Base load) อัตราส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (Dispatch) มากกว่า 99% และไม่เคยมีการหยุดจ่ายกำลังไฟฟ้านอกแผน (Force Outage) มาเป็นระยะเวลากว่า 12 ปี


ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณรุ่งเพชร ศรีสมาน (รุ้ง)
เจ้าหน้าที่สายงานองค์กรสัมพันธ์
โทรศัพท์ (สายตรง)
038 925 8639
โทรศัพท์มือถือ
09 71987828
E-mail: Rungpet_s@blcp.co.th

Website: www.blcp.co.th

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน