BLCP จัดอีก 2 รางวัล (รางวัล Smart ECO 4.0 รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) รวม 7 รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

 BLCP จัดอีก 2 รางวัล (รางวัล Smart ECO 4.0 รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) รวม 7 รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

24 กันยายน 2563 - นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เข้ารับมอบรางวัล Smart ECO 4.0 จากรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  จัดโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่แสดงถึงการเป็นองค์กรที่คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ที่ BLCP ได้พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยน แปลงไปในยุค 4.0 เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระแส ไฟฟ้า อาทิ ระบบการมองเห็นอัจฉริยะ (AI Vision) เพื่อการทำงานที่ปลอดภัย การใช้หุ่นยนต์ในการเข้าตรวจสอบภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) การใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซ (Gas Detector) เพื่อตรวจจับก๊าซแอลเอ็นจี การสร้างแบบจำลองหม้อต้มน้ำ(Boiler) แบบ 3 มิติ  เป็นต้น  

 

พร้อมกันนี้ วันที่ 25 กันยายน 2563  นางสาวปาริชาติ อัศวกุล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจบริหารองค์กร เข้ารับมอบรางวัล “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2563 (สัญลักษณ์ธงขาว-ดาวเขียว) จากผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นางสาวสมจิณณ์ พิลึก) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง เพื่อแสดงให้เห็นว่า BLCP เป็นผู้ประกอบการที่มีผลการดำเนินงาน เพื่อลดและขจัดมลภาวะ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ควบคุม ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและด้วยความเข้มงวดจนถึงปัจจุบัน

 

ทั้งนี้ ในปีนี้ (2563)  บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความมุ่งมั่น ปฏิบัติจริง เข้มงวด วัดผลได้และมีความต่อเนื่อง เป็น “รางวัลความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุด รวมทั้งสิ้น  7  รางวัล” ประกอบด้วย 1. รางวัลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product)  2. รางวัลโครงการสวนป่าบีแอลซีพี ช่วยลดโลกร้อน 3. รางวัลโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ชุมชนบ้านมะเดื่อ อำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง โดย 3 รางวัลแรก มอบให้โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 4. รางวัลเชิดชูเกียรติในด้าน “ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2563” มอบให้โดย กรมป่าไม้ 5. รางวัล "อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4" (Green Industry Level 4)  มอบให้โดย กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงถึง BLCP เป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย CSR และวัฒนธรรมแกร่งขององค์กร (Green Culture) 6. รางวัล Smart ECO 4.0 แสดงให้เห็นชัดเจนว่า บริษัทฯ ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้า  และ 7. รางวัล “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2563 (สัญลักษณ์ธงขาว-ดาวเขียว) เพื่อแสดงว่า บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการที่มีผลการดำเนินงาน เพื่อลดและขจัดมลภาวะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ควบคุม ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปด้วยความเข้มงวด มอบให้โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

 

BLCP จะมุ่งมั่น ปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง เป็นผู้มีจิตอาสา มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เน้นการลงมือปฏิบัติที่เห็นผล เป็นองค์กรที่มีจริยธรรม คุณธรรม โปร่งใส พร้อมรับมือและปรับตัวได้ในทุกๆ สถานการณ์

 

บีแอลซีพี มุ่งมั่นสู่การเป็นต้นแบบที่ดีของโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย (Being a role model for coal-fired power plants in Thailand)

 

*******************************************

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ  ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด                                                                                     

โทรศัพท์:  038-925 141, 038-925 124   โทรศัพท์มือถือ:  081-781-9563

e-mail: wimon_y@blcp.co.th, Website:  www.blcp.co.th

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน