สระแก้ว-สอจร.ตะวันออกจับมือสื่อสระแก้วเปิดเวทีรณรงค์สร้างความปลอดภภัยท้องถนน

*****เช้าวันนี้ ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี ประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ภาคตะวันออก พร้อมคณะเปิดเวทีรณรงค์อุบัติเหตุบนท้องถน โดยสมาคมนักข่าวนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสระแก้วและสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมเวทีในครั้งนี้

*****ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี ประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ภาคตะวันออก กล่าวว่า ด้วยความปลอดภัยทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่คร่าชีวิตคนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนอยู่ในระดับสูงมากกว่า ๒ หมื่นคนต่อปี ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก โดยปัจจัยสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้แก่ คน รถ ถนน ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ใช่แต่หน่วยงานภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงภาคเอกชน และภาคประชาชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.)เห็นความสำคัญของสื่อสารมวลชนในอันที่จะเผยแพร่ความรู้ กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการตระหนักรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึงวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและวินัยด้านการจราจรเพื่อปกป้องชีวิตของตนเองและรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ที่ใช้ถนนร่วมกันโดยมีเป้าหมายในอันที่จะลดการเสียชีวิตของประชาชนไทยลงจึงได้มีแผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ภาค ตะวันออกขึ้นในครั้งนี้ 

*****นายสมศักดิ์ สารการ นายกสมาคมนักข่าวนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสระแก้ว  กล่าวว่า สื่อมวลชนจังหวัดสระแก้วร่วมมือกับ สอจร.ภาคตะวันออก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุน งบประมาณให้โครงการนวตกรรมพัฒนาจังหวัด เชิงประเด็น เชิงพื้นที่ และสนับสนุนงบประมาณให้แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรใน ระดับจังหวัด (สอจร.) ให้มีบทบาทเป็นกลไกในการจัดการ ประสานติดตาม นิเทศงานแบบเสริมพลังจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามหนุนเสริมพร้อมบทเรียน เพื่อให้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเป้าหมาย เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งในปี2560 นี้ มีการดำเนินการทั่วประเทศ ซึ่งจากการถอดบทเรียนในแต่ละประสบผลสำเร็จจากหลายๆ ประเด็นสามารถนำมาจัดทำเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ได้ มีแนวทางในประเด็นส่วน เกี่ยวข้องกับการร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนนได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ได้ในโครงการรณรงค์ลดคนบาดเจ็บ เสียชีวิตให้คนไทยปลอดภัยในเป็นหลักในการปฏิบัติดังกล่าว

***ภาพ วีระยุทธ สารการ /ข่าว  สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน