GC ร่วมกับ ทม.มาบตาพุด และ มจธ. จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน


 

GC ร่วมกับ ทม.มาบตาพุด และ มจธ. จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน

ช่วยเกษตรกรชาวสวนระยองรับมือภัยแล้ง น้ำท่วม และน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่การเกษตร

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน มาบตาพุด
รวมใจ ฝากน้ำไว้กับแผ่นดิน ภายใต้โครงการ GC รวมพลังรักษ์น้ำ เพื่อ
ช่วยบรรปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งป้องกันน้ำท่วมและปัญหาน้ำเค็มจากทะเลรุกเข้าพื้นที่การเกษตร โดยนำร่องที่ชุมชนกรอกยายชาและชุมชนหนองแตงเม

 

นายอนุทิน ช่วยเพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ บริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
กล่าวว่า “GC ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำของชุมชนในจังหวัดระยองเป็นอย่างมาก ช่วงต้นปี 2563 จึงได้ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งพบว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ชุมชนโซนมาบตาพุดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูร้อน เนื่องจากฝนตกน้อยลง ทาง GC และเทศบาลฯ จึงได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ เริ่มจัดทำธนาคารน้ำ
ใต้ดินเป็นปีแรกรวม 18 บ่อ และเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารน้ำฯ ที่จัดทำขึ้น จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงประสานกับ มจธ. เพื่อให้ช่วยแนะนำวิธีการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ตลอดจนการติดตามวัดผลที่ถูกต้องและต่อเนื่อง
สำหรับการคัดเลือกพื้นที่นำร่องเพื่อจัดทำธนาคารน้ำฯ คุณวรรณธิดา แสนศิริ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมาบตาพุด ให้ข้อมูลว่า เทศบาลฯ เสนอให้เริ่มจัดทำในพื้นที่ชุมชนกรอกยายชาและหนองแตงเมก่อน เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงและพุทรา ทั้ง 2 ชุมชนจึงได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำมากกว่าชุมชนอื่นๆ โดยในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา หลายสวนมีปริมาณผลผลิตลดลง และยังพบต้นมะม่วงยืนต้นตายเป็นครั้งแรก นอกจากปัญหา

ขาดแคลนน้ำ ดร.ปริเวท วรรณโกวิท หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGeo) มจธ. ยังเสริมว่า จากการศึกษาแผนที่ธรณีวิทยาและแผนที่น้ำบาดาลของจังหวัดระยอง พบว่าชุมชนกรอกยายชาและหนองแตงเมกำลังประสบปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าสู่ใต้ดิน ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้ อาจเกิดความเสียหายกับต้นไม้ในสวนเป็นจำนวนมาก   

 

ธนาคารน้ำฯ ที่จัดทำครั้งนี้เป็นแบบระบบปิด ทำหน้าที่เป็นหลุมดักน้ำ และเป็นระบบที่ใช้พื้นที่ไม่มาก
จึงสามารถทำในบริเวณที่อยู่อาศัยได้ อีกทั้งยังมีการนำแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) มาช่วยกรองน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่ใต้ดิน สำหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ไม่ใช่เฉพาะบริเวณสวนที่มีการจัดทำธนาคารน้ำฯ เท่านั้น แต่จะเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ในวงกว้าง เพราะเมื่อน้ำไหลเข้าสู่ระบบธนาคารน้ำฯ น้ำจะไหลลงไปเก็บไว้ที่ชั้นหินอุ้มน้ำ และแผ่ขยายไปยังบริเวณโดยรอบ ซึ่งเมื่อสวนหลายแห่งทำธนาคารน้ำฯ ในพื้นที่ของตน น้ำก็จะไหลเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่าย จนสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่วงกว้าง สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และช่วยผลักดันน้ำเค็มที่กำลังรุกล้ำเข้ามาในชั้นใต้ดินของพื้นที่มาบตาพุดได้ดร.ปริเวท วรรณโกวิท กล่าว
การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ GC รวมพลังรักษ์น้ำ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนและโรงเรียนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค โดยเน้นดำเนินการในจังหวัดระยองก่อน แล้วจึงขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ โดยตัวอย่างกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ได้แก่ การจัดทำแนวป้องกันตลิ่งพังที่คลองตายาย ชุมชนเจริญพัฒนา การสร้างฝายแก้มลิงดักตะกอนทรายบริเวณลำน้ำเหนือวัดซอยคีรี การจัดทำฝายชะลอน้ำที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง รวมถึงการสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนในจังหวัดระยองจำนวน 4 โรงเรียน ครอบคลุม 4 อำเภอ ซึ่งทุกกิจกรรมภายใต้โครงการ GC รวมพลังรักษ์น้ำ จะยึดหลักการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม ส่งผลให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชุมชนเห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า อันนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน