BLCP ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนชาวระยอง สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ ต่อยอดผลผลิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์  บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจขององค์กร ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชนและเพื่อนบ้านอย่างมีความสุข ดังนั้น ไม่ว่ากิจกรรมใดๆ ที่จัดให้มีขึ้น ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการให้ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตั้งแต่ต้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี มีรอยยิ้มและความสุขจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะกิจกรรมหรือโครงการที่นำมาซึ่งการสร้างอาชีพและรายได้อันเกิดจากความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ถือเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง โครงการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวน โครงการผักปลอดสารพิษ และโครงการฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นต้น โครงการดังกล่าว  ล้วนเป็นโครงการที่เกิดจากการเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ และลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชน หลายๆ โครงการเกิดจากการต่อยอดจากอาชีพดั้งเดิมของชุมชน และเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น บริษัทฯ คำนึงถึงศักยภาพของชุมชน ทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่น มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง และสามารถเติบโตไปกับทุกภาคส่วนได้อย่างยั่งยืน เป็นแนวคิดผสมผสาน BCG Model และหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถทำได้จริง

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปีที่ผ่านมา  โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อส่งต่อความสุขเป็นของขวัญปีใหม่  เป็นการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นของกิน มีการใช้นวัตกรรมเข้าร่วม เพื่อให้สามารถเก็บรักษาได้ยาวนานยิ่งขึ้น และทำการปรับปรุงแพคเกจจิ้ง ให้ดูทันสมัย เหมาะกับการเป็นของขวัญปีใหม่ ถูกใจทั้งผู้ผลิต(ชุมชน) ผู้ให้(BLCP) และผู้รับ โดยเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ต่อเนื่อง และสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ด้วยการคัดสรรชุดของขวัญจาก 5 ชุมชน จัดแบ่งเป็น 2 เซต ดังนี้

 

เซตที่ 1 – ชุดของขวัญอาหารทะเลและของแห้ง ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จาก 3 ชุมชน ดังนี้ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด ได้แก่ กุ้งแห้ง ปลาหมึก ปลาหัวอ่อนแห้ง หากแช่ตู้เย็นในช่องแช่แข็ง สามารถเก็บได้นาน 6 เดือน กะปิระยอง ผลิตโดย กลุ่มประมงเรือเล็กพลาอู่ตะเภาสามัคคี  และกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน กะปิสามารถเก็บได้นาน 1 ปี โดยไม่ต้องนำเข้าตู้เย็น

 

เซตที่ 2 – ชุดของขวัญสมุนไพรออร์แกนิก ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จาก 2 ชุมชน ดังนี้ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โขดหิน-เขาไผ่ น้ำมันว่านรวมจิต ประโยชน์-ใส่แผลสด แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก พิษผื่นคัน แมลงกัดต่อย ปรุงด้วยน้ำมันที่ผ่านวิธีเคี่ยวแบบโบราณ มีส่วนผสมสมุนไพรมากกว่า 90 ชนิด น้ำมันนวดคลายเส้น ดองดึง ประโยชน์-ใช้นวดแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดข้อ-เข่า เส้นเอ็นตึง เอ็นขอด ปรุงด้วยน้ำมันที่ผ่านวิธีเคี่ยวแบบโบราณ มีส่วนผสมสมุนไพรมากกว่า 90 ชนิด ขี้ผึ้งเถาวัลย์เปรียง ประโยชน์ ใช้ทาและนวดช่วยคลายกล้ามเนื้อหรือส่วนที่ปวดให้สบาย แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย และแก้ฟกช้ำ แก้ปวดบวม ปรุงด้วยน้ำมันที่ผ่านวิธีเคี่ยวแบบโบราณ มีส่วนผสมสมุนไพรมากกว่า 90 ชนิด  สเปรย์ไล่แมลง ประโยชน์-ป้องกันและไล่ยุง มด แมลงวัน แมลงหวี่ และแมลงต่างๆ และ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปตำบลนาตาขวัญ หญ้าหวานอบแห้ง ประโยชน์-ใช้ทดแทนน้ำตาล ปราศจากแคลอรี่ ช่วยผ่อนคลาย ลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยเพิ่มกำลัง รักษาโรคเบาหวาน บำรุงตับอ่อน ช่วยสมานแผล มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด และไม่มีผลเสียต่อร่างกาย  

 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนดังกล่าวข้างต้น ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อได้โดยตรงตามที่อยู่ด้านล่าง

·       กุ้งแห้ง ปลาหมึก ปลาหัวอ่อนแห้ง ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด ชื่อและเบอร์ติดต่อ คุณดวงกมล ร่มรื่น 086-836-9916

·       กะปิ ผลิตโดย กลุ่มประมงเรือเล็กพลาอู่ตะเภาสามัคคี ชื่อและเบอร์ติดต่อ คุณวิเชษฐ์ หมายมั่น 086-828-2506

·       กะปิ ผลิตโดย กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน ชื่อและเบอร์ติดต่อ คุณพิสิทธิ์ บุญเจริญ 063-758-0889

·       น้ำมันว่านรวมจิต น้ำมันนวดคลายเส้นดองดึง ขี้ผึ้งวัลย์เปรียง สเปรย์ไล่แมลง ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โขดหิน-เขาไผ่ ชื่อและเบอร์ติดต่อ คุณสุดา จิตดล 095-252-4219

·       ใบหญ้าหวานอบแห้ง ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปตำบลนาตาขวัญ ชื่อและเบอร์ติดต่อ คุณอรทัย กล่ำโหมด 081-985-4513

 

BLCP ร่วมสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

*******************************************

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ  ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด                                                                                     

โทรศัพท์:  038-925 141, 038-925 124   โทรศัพท์มือถือ:  081-781-9563

e-mail: wimon_y@blcp.co.th, Website:  www.blcp.co.th

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน