Dow และ Solvay มอบน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้านโควิด-19 ระลอกใหม่

Dow และ Solvay มอบน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้านโควิด-19 ระลอกใหม่


กรุงเทพฯ 5 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ (Solvay) สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Dow และ Solvay กว่า 100,000 ลิตร เพื่อใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท ดาว และ โซลเวย์ มีความห่วงใยในสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ โดยได้มอบ น้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จำนวน 30,000 ลิตร ให้กับกรุงเทพมหานคร โดยมี พล..อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ และ กว่าจำนวน 70,000 ลิตร  ให้กับจังหวัดระยอง โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปกระจายต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ การดูแลรักษาความสะอาดในที่สาธารณะอย่างเข้มงวดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง Dow และ Solvay เล็งเห็นว่าน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทร่วมทุนของเรา สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังไม่มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถสลายตัวเป็นน้ำได้ จึงได้ร่วมมือกันมอบน้ำยาดังกล่าวเพื่อนำไปกระจายต่อแก่หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ฉีดพ่น ฆ่าเชื้อโรคเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่โควิด-19 เริ่มระบาดเมื่อต้นปี 2563 Dow ได้ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการทำงานของภาครัฐที่ต้องการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยนอกจากน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อแล้ว เรายังได้มอบชุดอุปกรณ์อนามัยป้องกันส่วนบุคคล (PPE) น้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึงอุปกรณ์ช่วยพ่นยาสำหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจ ให้แก่ หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังในการช่วยลดการกระจายของเชื้อไวรัสในประเทศ 

คุณศิริพร วุฒิเลาหพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มบริษัทโซลเวย์ในประเทศไทย และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ เพอรอกไซด์ ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค กล่าวว่า ตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 กลุ่มบริษัทโซลเวย์ผู้ผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราได้สนับสนุนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้มข้นให้หน่วยงานในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เป็นจำนวนกว่า 700,000 ลิตร ซึ่งสามารถเจือจางเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อได้มากกว่า 30 ล้านลิตร พร้อมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญโซลเวย์เข้าอบรมบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อได้อย่างถูกต้อง จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งพันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐในภารกิจฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยให้ชุมชนไทยห่างไกลจากโควิด-19 และกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ในเร็ววัน

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นสารละลายใส ไม่มีสี มีสูตรทางเคมีคือ H2O2 เป็นสารออกซิไดซ์ (Oxidizing agent) หรือ สารเพิ่มจํานวนออกซิเจน ซึ่งโดยปกติแล้วไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเข้มข้นที่เหมาะสม เช่น ใช้สำหรับฟอกสีผ้า ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง ใช้สำหรับฆ่าเชื้อในอาหาร บรรจุภัณฑ์ พื้นผิวอุปกรณ์สัมผัส รวมถึงใช้สำหรับการฆ่าเชื้อในทางการแพทย์ เป็นต้น

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะไวรัสและแบคทีเรีย โดยความเข้มข้นที่ใช้ในการฆ่าเชื้อเพียง 0.5 % มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อในระยะเวลาประมาณ 1 นาที โดยอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) และสลายตัวได้โดยไม่ทิ้งสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม

###

เกี่ยวกับ ‘ดาว

Dow (ดาว) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่างๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials science) อันดับหนึ่งของโลกในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้การยอมรับบุคคลากรที่มีความหลากหลาย Dow มีเป้าหมายที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ของเรา และการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ทั่วโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางวิทยาศาสตร์ของ ดาว ได้แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ในตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 106 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 35,700 คน โดยมียอดขายในปี 2563 ประมาณ 39,000 ล้านดอลลาห์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/

 

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์

โซลเวย์เป็นบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์และวัสดุชนิดพิเศษ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านเคมีเพื่อรับมือกับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ โซลเวย์คิดค้นนวัตกรรมและเป็นพันธมิตรกับลูกค้าในหลากหลายตลาดระดับโลก ผลิตภัณฑ์ของเราถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบิน รถยนต์ อุปกรณ์อัจฉริยะและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การสกัดแร่ น้ำมันและก๊าซ ส่งเสริมประสิทธิภาพและความยั่งยืน วัสดุที่มีน้ำหนักเบาของเรายังช่วยการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสะอาด ด้วยสูตรเคมีที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และประสิทธิผลทางเคมียังปรับปรุงคุณภาพน้ำและอากาศ โซลเวย์มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ พร้อมพนักงานประมาณ 24,500 คนใน 61 ประเทศ ยอดขายสุทธิอยู่ที่ 10.3 พันล้านยูโรในปี 2561 ผลประกอบการร้อยละ 90 ของโซลเวย์มาจากการให้บริการที่ติดอันดับหนึ่งในสามจากทั่วโลก ผลกำไรจากการดำเนินงานประมาณร้อยละ 22 Solvay SA (SOLB.BE) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด Euronext ในกรุงบรัสเซลส์ และกรุงปารีส (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) และในสหรัฐอเมริกา หลักทรัพย์ (SOLVY) ถูกซื้อขายผ่านโปรแกรม ADR ระดับ 1. หาข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่ http://www.solvay.com ติดตามเฟซบุ๊ค www.facebook.com/ solvaygroup/ หรือ ลิ้งค์อิน www.linkedin.com/company/solvay

 

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:                                                          

อภิรดี ภู่ภิรมย์                                                                                                                    ไพลิน แย้มมา
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย                                                                                  กลุ่มบริษัทโซลเวย์ในประเทศไทย   
                               

โทร. 02-3657296 / 081-8026933                                                                                             โทร.02-6106394 / 08-54858449

อีเมล: papiradee@dow.com                                                                          อีเมล: pailin.yaemma@solvay.com

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน