HMC จัดโครงการ “โยคะการกุศล ร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระยอง

 HMC...จัดกิจกรรมโยคะการกุศล ร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระยอง


            บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด โดยชมรมรักษ์HMC รักษ์สุขภาพ ร่วมกับฝ่ายกิจการสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการ “โยคะการกุศล ร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย โดยมีคุณชาตรี พลับพลา รองประธานบริษัท สายปฏิบัติการเป็นเลิศ และคุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้แทนผู้บริหารร่วมกิจกรรม บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของพนักงาน ครอบครัวและประชาชนที่สนใจ ได้เรียนรู้หลักการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจตนเองเป็นหลักสำคัญ  ในยุคที่ประสบกับความทุกข์ในด้านภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น  จึงได้จัดกิจกรรมฝึกสติ สร้างสมาธิ ด้วยการเข้ารับฟังการบรรยายธรรมะ โดยพระอาจารย์จากวัดมาบจันทร์ จ.ระยอง  และการฝึกโยคะ ฝึกสติทางกายและจิตสัมพันธ์ เพื่อพัฒนากายให้สมดุล พร้อมจิตใจที่มีสติ สมาธิและสงบ โดยครูโน้ต ผู้ฝึกสอนจาก My Peach Yoga Studio Bangkok ให้เรียนรู้การฝึกโยคะตามหลักแนวทาง Mindfulness Yoga  เน้นความเข้าใจ ปรัชญาโยคะ ปรัชญาธรรมะ ระบบร่างกาย กายวิภาคทิศและอิริยาบถของอาสนะ การปรับท่าและอุปกรณ์ ปราณายมะ กริยา การนำสอน การจัดคลาส การเรียงร้อยอาสนะ และการนำไปใช้เพื่อประกอบอาชีพและเพื่อจิตสาธารณะพร้อมทั้งการเข้าใจเรื่องกายและจิตขณะฝึก

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไปได้ร่วมสมทบทุนสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย  ผ่านการบริจาคและการซื้อเสื่อโยคะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 และเป็นการสร้างความสามัคคี ความร่วมมือ การช่วยเหลือภาคสังคม อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม   ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ในการส่งเสริมด้านสุขภาพ กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น และด้านสังคมอีกด้วย  

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน