สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมบริษัท ไออาร์พีซี


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยดร.มัธยา รักษาสัตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้นำชุมชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในโครงการ “ชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดระยอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดี ซึ่งมีนายอดิศร ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและระบบมาตรฐาน ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ร่วมให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลและตอบซักถามต่อนโยบายและแนวทางการดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

โดยทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเห็นว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขตประกอบการอุตสาหกรรมของบริษัทไออาร์พีซี มีนโยบายมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่คู่กับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการยอมรับจากชุมชนโดยรอบ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโครงการ “ชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง” ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการลงทุนเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม อีกทั้งได้เสริมมาตรการ การเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การจัดตั้งศูนย์ประสานงานภาคสนามบ้านก้นหนอง เพื่อติดตาม ตรวจสอบกระบวนการผลิตของโรงงานต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบเขตประกอบการ ตลอดจนให้ความสะดวกต่อการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากชุมชนได้ดียิ่งขึ้น อันจะเป็นแนวทางของการสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนรอบเขตประกอบการฯ เพื่อให้ทั้งชุมชนและบริษัทอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และยั่งยืนสืบไป

About Tdac

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน