เอสซีจี เคมิคอลส์ "รักหาด-ปล่อยเต่า


ผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมผู้บริหารเอสซีจี เคมิคอลส์ ปล่อยเต่าทะเล


นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวเปิดงานพนักงานเอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกันเก็บขยะได้ชายหาดสนกระซิบ จ.ระยอง


นักศึกษารัตนบัณทิตกว่า 50 คนร่วมเก็บขยะชาดหาดสนกระซิบเอสซีจี เคมิคอลส์ รักหาดระยอง ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ร่วมมือกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ปล่อยเต๋าทะเลจำนวน 6 ตัว

เอสซีจี เคมิคอลส์ รักษ์สิ่งแวดล้อม จัดงาน รักหาดระยอง” (หาดสนกระซิบ) ปีที่ 21
เฉลิมเกียรติ เพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  
เนื่องในวโรกาสมหามงคล 81 พรรษาราชินี เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด องค์การบริหารส่วนจ.ระยอง และชุมชนหนองแฟบ จัดงาน รักหาดระยอง (หาดสนกระซิบ) ประจำปี 2556 ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 21 แล้ว ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งหมด             2 กิจกรรม ดังนี้1.      กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ อาทิ เต่าทะเล 6 ตัว และปลาน้ำจืด จำนวน 20,000 ตัว2.      กิจกรรมเก็บขยะชายหาด ระยะทาง 1 กิโลเมตร             ซึ่งเอสซีจี เคมิคอลส์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ได้เชิญชวนพนักงาน ชุมชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป กว่า 1,000 คน ร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันดูแลรักษาชายหาดภายในจ.ระยองให้สวยงาม สะอาด และปลอดภัย เเละเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะภาคอุตสาหกรรม ที่มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมทั้งยังเป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของจ.ระยองอีกด้วย นายสุชัย อัศวถาวรวานิช ผู้บริหารเอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล 81 พรรษาราชินี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนรุ่นหลังได้ดูแลกันต่อไป
             เอสซีจี เคมิคอลส์ มีความตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ มีการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากการจัดระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรที่ดีแล้ว ยังดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมหลากหลาย เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและสังคมอีกด้วย อาทิ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนและโรงเรียน โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ และโครงการพัฒนาชายหาดจังหวัดระยอง ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ได้ดำเนินโครงการมา เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้เก็บขยะตามชายหาดต่างๆ ในจ.ระยอง ได้ รวมถึง 18,678 กิโลกรัม  และมีผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดกว่า 2,529 คน นายสุชัย กล่าว  
นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  กล่าวว่า ภาครัฐสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยยึดหลักชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติ รัฐเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งเอสซีจีนับเป็นแบบอย่างของหน่วยงานเอกชนที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยส่งเสริมให้พนักงานร่วมมือกับชุมชนช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
                นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด กล่าวว่า การดูแลรักษาความสะอาดทั้งบนบก และในทะเล ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน ที่จะต้องดูแลชายหาดจ.ระยอง ให้เสมือนทรัพย์สินอันมีค่าของท่าน ขอขอบคุณบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์  ที่ดำเนินโครงการที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับอุตสาหกรรมรายอื่นๆ ในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
                นายอิทธิ แจ่มแจ้ง ประธานชุมชนหนองแฟบกล่าวว่า ชุมชนฯ มีความดีใจเป็นอย่างมากและยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ เพราะการรักษาความสะอาดชายฝั่งประเทศไทย  ซึ่งขณะนี้ขยะในทะเลเป็นปัญหาที่กำลังคุกคามมหาสมุทรและทะเล  ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการเก็บขยะในทะเลมากเพียงใด  หรือเก็บขยะได้จำนวนมากเท่าใด  แต่มีคนจำนวนน้อยที่จะตระหนักว่าขยะในทะเลส่วนหนึ่ง  มาจากขยะบนบกที่ไม่ได้รับการกลบฝังอย่างถูกวิธี  พร้อมถูกน้ำและลมพัดไปสิ้นสุดที่ทะเล  ผลก็คืออันตรายที่เกิดกับทะเล  สิ่งแวดล้อมและชีวิตในทะเลทั้งหมด  จะนำมาซึ่งผลกระทบต่อมนุษย์  เป็นเหมือนวงจรลูกโซ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
                เอสซีจี เคมิคอลส์ หวังว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ชุมชนในจ.ระยองแล้ว ยังเป็นการสร้างแนวทางและส่งเสริมให้เกิดแรงผลักดันในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนอื่นๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของ จ.ระยอง ต่อไป

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน