กระทรวงอุตฯ จับมือภาครัฐ-เอกชน เร่งพัฒนาระบบอุตสาหกรรมท้องถิ่นกระทรวงอุตสาหกรรม จับมือภาครัฐ-เอกชน เร่งพัฒนาระบบอุตสาหกรรมท้องถิ่นต่อเนื่องสานต่อโครงการ อปท.อุตสาหกรรม สัญจร13เดินสายโชว์นวัตกรรมทั่วประเทศ
ที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ได้มีการจัดสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารงานท้องถิ่นส่วนภูมิภาค ประเทศไทย โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต่างในเขตภูมิภาคตะวันออกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
นายพรพจน์ บัณฑิตยานรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี จังหวัดพิษณุโลก และผู้ประกอบการธุรกิจด้านงานโครงสร้างงานระบบ และงานก่อสร้างที่ร่วมสนับสนุน อาทิ บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด ผู้นำในธุรกิจกระเบื้องภายใต้ชื่อ กระเบื้องตราลูกโลก”, บริษัท เอเซ็ดคิง จำกัด ผู้นำด้านกล้องวงจรปิด แบรนด์ ไฮวิว” ,บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ , บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตท่อ HDPEคุณภาพสูงในการจัดโครงการ อปท.อุตสาหกรรมสัญจร 2013ขึ้นเพื่อร่วมนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการแสดงสินค้า และการประชุมวิชาการสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างก่อสร้าง และงานระบบให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ทั่วประเทศ โดยจะจัดกิจกรรมในระดับภูมิภาคที่จังหวัดนครราชสีมา, สงขลา, ชลบุรี และพิษณุโลก ในระหว่างเดือนตุลาคม 2556มกราคม 2557
โครงการ อปท.อุตสาหกรรมสัญจร 2013 เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องหลังประสบความสำเร็จจากการจัดโครงการในปี 2012 ที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างงานระบบ และงานก่อสร้างเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเวทีสัมมนาวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในการวางแผน รวมถึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดมสมอง ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคเอกชนเจ้าของนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หน่วยงานราชการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ภาคประชาสังคม และ มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้นกว่า 7,000 คน โดยมีการประเมินผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ การส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมสู่ระดับ อบต. อบจ. เทศบาล และหน่วยงานราชการในจังหวัดเป้าหมาย และจังหวัดข้างเคียงเพื่อให้มีโอกาสในการรับรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้น และสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ และองค์การบริการส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนางอรรชกา กล่าว
            สำหรับกิจกรรมของโครงการ อปท.อุตสาหกรรมสัญจร 2013ที่จัดขึ้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในประจำจังหวัดนำร่องได้รับความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจากบริษัทชั้นนำ โดย แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรก ส่วนแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์จากบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมระบบอาคารและก่อสร้าง, กลุ่มอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง,กลุ่มอุตสาหกรรมงานตกแต่งและออกแบบ, กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์, กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค ส่วนที่สอง การประชุมวิชาการงานโครงสร้าง และระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ เทคโนโลยีในการปกป้องความชื้นและน้ำสำหรับวัสดุที่มีรูพรุน เพื่องานโครงสร้าง, การออกแบบระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับ ภัยพิบัติ, นวัตกรรมสิ่งปลูกสร้างสีเขียว, นวัตกรรมอุปกรณ์เชื่อมต่องานโครงสร้างสามารถจับยึดได้ทุกทิศทางประหยัดพลังงาน, เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อจัดทำแผนงบประมาณอย่างถูกต้อง, เทคนิคการเตรียมรายละเอียดเพื่อการตรวจรับ และประเมินผลจาก สตง. เป็นต้น
และส่วนที่สาม การจัดเสวนาในหัวข้อ “Roadmap การพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ กิจกรรมของโครงการดังกล่าวจะมีการจัดในศูนย์กลางภูมิภาคที่จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส วันที่ 15-16 ตุลาคม2556, จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมเจบีหรรษา วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2556, จังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ วันที่ 12-13 ธันวาคม2556 และที่จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน วันที่ 20-21 มกราคม 2557 สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลของโครงการ สามารถสอบถามได้ที่ 02-661-7750


 
อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี081-3455203 /086-3684323


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน