รัฐมนตรีศึกษาธิการ นำนักเรียนช่างเข้าค่ายทหารปรับทัศนคติสลายพฤติกรรม

รัฐมนตรีศึกษาธิการ นำนักเรียนช่างเข้าค่ายทหารปรับทัศนคติสลายพฤติกรรม
                บ่ายวันนี้ (13 พ.ย.) ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม            โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่หวังจะแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทในกลุ่มนักเรียนอาชีวะ โดยการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับกองทัพเรือจัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค์ ปลูกฝังระเบียบวินัย ความสมานสามัคคี เสริมสร้างความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจ และยกระดับคุณภาพนักเรียนอาชีวศึกษาให้สังคมยอมรับ
                พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โดยการฝึกอบรมต้องปรับทัศนคติและวิธีปฏิบัติต่อนักเรียนให้มีค่านิยม “อาชีวะสร้างชาติ” เพราะกำลังคนด้านอาชีวะถือเป็นกำลังคนที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ปัจจุบันพบว่ากำลังคนกลุ่มนี้ยังเป็นที่ขาดแคลนของสังคม โดยจะดำเนินการใน 4 ขั้นตอนคือ 1.การปรับทัศนคติและสลายพฤติกรรม 2.การปลูกฝังระเบียบวินัยและความรู้รักสามัคคี 3. การฝึกทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และจิตอาสา และ4.การเสริมสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจ
                ทั้งนี้ ในกิจกรรมมีนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 จาก 3 สถาบัน ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฟอกหนังวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ สาขาช่างกลโรงงาน และวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 97 คน โดยดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 12พฤศจิกายนถึง 7 ธันวาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 26 วัน
อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี081-3455203 /086-3684323


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน