โครงการไออาร์พีซี นำความรู้สู่ชุมชน (Public’s right to know) ประจำปี 2557

   โครงการไออาร์พีซี นำความรู้สู่ชุมชน (Public’s right to know) ประจำปี 2557 
บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยนายยศธน กิ่งวงษา  ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จัดโครงการไออาร์พีซี นำความรู้สู่ชุมชน (Public’s right to know) ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อให้ความรู้กับชุมชนในพื้นที่รอบเขตประกอบการฯ เรื่องของหอเผา (Flare) โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, สารเคมีกับชีวิตประจำวัน โดยผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลระยอง และการประชาสัมพันธ์โครงการที่กำลังก่อสร้าง ประกอบด้วยโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหนักจากหอกลั่น(UHV), โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยองโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (CHP 2)  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น อสม. ในชุมชน  ดังนี้
      รุ่นที่ 1 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 กลุ่มอสม.ก้นหนอง ต.บ้านแลง ณ ศาลาผู้สูงอายุวัดบ้านแลง จำนวน  92 คน
      รุ่นที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2557  กลุ่มอสม.หนองจอกเทศบาลตำบลเชิงเนิน  ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี  จำนวน 77 คน
     รุ่นที่ 3 วันที่ 26 กันยายน 2557  กลุ่มอสม.นาตาขวัญและเขาวังม่าน ต.นาตาขวัญ ณ อาคารนาตาขวัญรวมใจ      ไออาร์พีซี  จำนวน 125 คน
     รุ่นที่ 4 วันที่ 15 ตุลาคม 2557 กลุ่มอสม.เทศบาลนครระยอง ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง จำนวน 350 คน
     รุ่นที่ 5 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557  กลุ่มอสม.ตะพง ต.ตะพง  ณ ห้องประชุมสภา อบต.ตะพง จำนวน      170 คนAbout แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน