นำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก


พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมโครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย
คุณบุญเชิด  สุวรรณทิพย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)   ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก และร่วมเสวนากับผู้บริหารจากองค์กรนำร่องต่างๆ ในหัวข้อ บทบาทขององค์กรต่อการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการเข้า   ในงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย โดยมีองค์กรที่เข้าร่วมนำร่อง ดังนี้  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทกัลฟ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด และบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องกรุงเทพฯ 2 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว  จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเปิดตัวโรงงานนำร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้กับสื่อมวลชนสายธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน  และจะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับอุตสาหกรรม หากในอนาคตประเทศไทยจำเป็นต้องใช้ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) เป็นมาตรการหนึ่งในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายใต้กรอบการเจรจาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Trading Scheme) หรือ ระบบ Thailand V-ETS เป็นกลไกหนึ่งใน 3 กลไกที่ อบก. ได้พัฒนาขึ้นภายใต้ตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการและลดก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรของตนเอง เพราะจากเวทีการเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก พบว่ามีแนวโน้มสูงมากที่ประเทศกาลังพัฒนาทุกประเทศ รวมถึงประเทศไทยจะต้องมีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศและต้องเริ่มดาเนินการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยเป้าหมายดังกล่าวจะมีผลผูกพันทางกฎหมาย

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน