สสข.3 จ.ระยอง จัดสัมมนา


       
         นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าวว่าสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเชิงกระบวนการพัฒนาองค์กรเกษตรกร(3ก) และ Young Smart Farmer ระดับเขต ปี 2558 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมหาดแสงจันทร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการสัมมนา นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าวรายงาน นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และข้าราชการ  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมสัมมนาให้การต้อนรับ  ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด ทั้ง 9  จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออก เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 35 คน ซึ่งการสัมมนาประกอบด้วย การรายงานผลการดำเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร(3ก)  การบรรยายหัวข้อเทคนิค รูปแบบการพัฒนาและการสร้างเครือข่าย หลักในการทำงานของเจ้าหน้าที่ การระดมความคิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้  โดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาทักษะเชิงกระบวนการพัฒนาองค์กรเกษตรกร(3ก) และ Young Smart Farmer  การสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer  ตลอดจนตัวอย่างของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ เพื่อสร้างแรงจูงในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำความรู้และวิชาการต่างๆ ไปถ่ายทอดแก่ Young Smart Farmer  และเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด           
        ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าวต่อไปอีกว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้       มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) และ Young Smart Farmer จากสำนักงานเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง และเพื่อสร้างเครือข่ายกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในการพัฒนางานองค์กรเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย


เดชา: ข่าว ภาพ 
กลุ่มพัฒนาบุคลากร สสข.3 จ.ระยอง

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน