พยากรณ์สถานการณ์การผลิตผลไม้(ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง)ภาคตะวันออก ปี 58


สสข.3 จ.ระยอง พยากรณ์สถานการณ์การผลิตผลไม้(ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง)ภาคตะวันออก ปี 58
       
     นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยว่าสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดชลบุรี ได้พยากรณ์ข้อมูลการผลิตและการประมาณการผลผลิตไม้ผล(ทุเรียนมังคุดเงาะ ลองกอง)ภาคตะวันออก ปี 2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมานั้น ว่า จากสถานการณ์ที่สภาพอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องโดยไม่มีอากาศร้อน อุ่นสลับ พร้อมกับมีฝนตกช่วงเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ ที่ตกต่อเนื่อง 3-4 วัน สภาพฟ้าครึ้ม(ฟ้าปิด) ทำให้ผลไม้ที่กำลังจะออกดอกเปลี่ยนเป็นการแตกใบแทน และบางส่วนดอกที่กำลังจะเริ่มแทงดอกออกมามีอาการฝ่อและร่วงไป ทำให้ผลไม้มีการออกดอกช้าออกไปอีก สถานการณ์การออกดอกของผลไม้ภาคตะวันออกในภาพรวม  ทุเรียน ออกดอกแล้วร้อยละ 95-100 ผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปริมาณร้อยละ 0.24 มีผลผลิตกระจุกตัวช่วงเดือนพฤษภาคม  ผลผลิตน่าจะกระจายตัวประมาณ 5 รุ่น โดยมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 ประมาณร้อยละ 8.40 เนื่องจากผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาทุเรียนดีอย่างต่อเนื่องทำให้เกษตรกรดูแลรักษาทุเรียนมากขึ้น และเนื้อที่ให้ผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นจากเกษตรกรที่ปลูกเพิ่มขึ้นเมื่อปี 2552/2553   มังคุด  ออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 35-40 จากอากาศหนาวเย็นและฝนตก มังคุดมีการออกดอกน้อยและพบว่าบางส่วนมีการแตกใบอ่อน ทำให้ผลผลิตมังคุดล่าออกไปอีก และถ้าหลังสิ้นเดือนกุมภาพันธ์มังคุดไม่ออกดอก ก็อาจจะไม่ออกดอกในฤดูกาลนี้ ปริมาณผลผลิตมังคุดลดลงจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 5.07 ผลผลิตจะออกสู่ตลาดประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม มีช่วงผลผลิตกระจุกตัวในช่วงเดือนมิถุนายน  เงาะ ออกดอกแล้วร้อยละ 70-80 ในระยะตั้งช่อดอกถึงดอกสะเดาและติดผลอ่อน จากที่มีฝนตกต่อเนื่องส่งผลดีต่อการออกดอกติดผลของเงาะกระจายตัวดี ในปีนี้เงาะออกดอกดีแต่มีช่อสั้น ทำให้เงาะมีขนาดผลที่ใหญ่ขึ้นแต่ช่อสั้นทำให้ปริมาณผลผลิตน้อยลง ปริมาณผลผลิตลดลงจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 4.12 ผลผลิตจะออกสู่ตลาดประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม มีช่วงผลผลิตกระจุกตัวในช่วงเดือนมิถุนายน  ส่วนลองกอง มีการออกดอกบ้างแต่น้อยมาก คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่เมษายนถึงตุลาคม ผลผลิตกระจุกตัวในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม ปริมาณผลผลิตลดลงจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 1.31 เนื่องจากมีการโค่นทิ้งของเกษตรกร และการดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกรลดลง

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าวต่อไปอีกว่าสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดชลบุรี กำหนดแผนการจัดทำข้อมูลและปริมาณการผลผลิตผลไม้ ปี 2558 (ข้อมูลเอกภาพ) ในเดือนเมษายนนี้ด้วย และต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกพืชทั้ง 4 ชนิดใน 3 จังหวัดดังกล่าว ในการให้ความร่วมมือที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรในการวางแผนการบริหารจัดการ มาตรการ และนโยบายทางการเกษตรต่อไป

วรนุช : ข้อมูล 
เดชา : ข่าว ภาพ 

กลุ่มพัฒนาบุคลากร สสข.3 จ.ระยอง

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน