สสข.3 จัดงานรณรงค์ป้องกันแก้ไขทุเรียนอ่อนสสข.3 .ระยอง จัดงานรณรงค์ป้องกันแก้ไขทุเรียนอ่อนเพื่อเกษตรกร ผิดกฎหมาย ถ้าขายทุเรียนอ่อน

   นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ภาคตะวัน  ออกเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญของประเทศ  โดยมีจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญ  ได้แก่ จันทบุรี  ตราดและระยอง  ในปี 2558  มีพื้นที่ให้ผลมากกว่า 245,351  ไร่ มีปริมาณผลผลิต  338,515  ตัน มีผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม  ซึ่งไม่เป็นปัญหาด้านตลาดเนื่องจากปริมาณผลผลิต ( supply )  มีน้อยกว่าความต้องการทางการตลาด ( demand ) แต่ทุเรียนกลับมีปัญหาที่สำคัญที่ดำเนินการแก้ไขเป็นประจำทุกปี คือ  ทุเรียนอ่อน ที่เกิดจากความตั้งใจทั้งเกษตรกรและผู้รับซื้อที่ต้องการทำให้กลไกการตลาดบิดเบือนสำหรับผลประโยชน์ทางการค้า  และปัญหาทุเรียนอ่อนมีความรุนแรงมากขึ้นเกือบทุกปี  การป้องปรามและการประชาสัมพันธ์การดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องด้านการตลาดห่วงโซ่อุปทานได้รับทราบถึงผลเสียและบทลงโทษที่จะได้รับ  จึงเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาทุเรียนอ่อนได้   ที่สำคัญในปี 2558 นี้ ผลผลิตทุเรียนจะออกสู่ตลาดจำนวน 5 รุ่น และผลผลิตจะขาดช่วงแต่ละรุ่นประมาณ 20-30 วัน  ซึ่งจะทำให้ปัญหาทุเรียนอ่อนมีมากขึ้นตลอดช่วงฤดูกาลผลิต
ทั้งนี้ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพที่ดีของประเทศ ซึ่งไม่เป็นปัญหาทั้งด้านการผลิตและการตลาดทุเรียนตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา  ภาคตะวันออก พบปัญหาทุเรียนปัญหาเดียว คือ ทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือ ทุเรียนอ่อน ซึ่งได้ดำเนินแก้ไขตลอดช่วงที่ผ่านมาเช่นกัน  แต่ปัญหาที่นอกจากจะไม่ลดลงแล้ว  ยังนับว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จึงได้จัดงานรณรงค์ป้องกันแก้ไขทุเรียนอ่อนเพื่อเกษตรกร          
 “ผิดกฎหมาย ถ้าขายทุเรียนอ่อน”  วันที่ 17 เมษายน 2558 ณ  ตลาดผลไม้เนินสูง ตำบลเนินสูง อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย สถานีเรียนรู้  การดูทุเรียนแก่และการรับรองคุณภาพทุเรียน   มาตรการ/บทลงโทษทางกฎหมายการค้าขายทุเรียนอ่อน และการตรวจสอบทุเรียนอ่อน โดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด มาให้ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานรณรงค์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้เกษตรกร  ผู้ประกอบการได้ตะหนักถึงผลเสียหายที่เกิดการตัดทุเรียนอ่อน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้รับทราบถึงบทลงโทษและการเอาผิดทางกฎหมายถ้ามีการค้าขายทุเรียน อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จักวิธีการเลือกซื้อทุเรียนที่มีคุณภาพอีกด้วย


************************
                                                                                                                                       วรนุช   : ข้อมูล
                                                                                                                         เดชา  : ข่าว/ภาพ

กลุ่มพัฒนาบุคลากร สสข.3 จ.ระยอง

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน