อีสท์วอเตอร์พลิกโฉมครบวงจรอีสท์วอเตอร์พลิกโฉมให้บริการน้ำครบวงจร
ส่งโครงการ Water Complex เจาะนิคมอุตสาหกรรมใหม่   

ธันวาคม 2558  -  อีสท์วอเตอร์ไม่หยุดยั้งการพัฒนา  พร้อมจะก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   นำแนวคิดการสร้างระบบน้ำของประเทศสู่ความยั่งยืนด้วย 3 W  มาใช้ควบคู่กับการทำธุรกิจ โดยผุดโครงการ Water Complex เน้นการใช้น้ำทุกหยดอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่

นายวิทยา  ฉายสุวรรณ  ประธานคณะกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์  เปิดเผยว่า   อีสท์วอเตอร์ พร้อมจะก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   โดยได้นำแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ควบคู่กับการทำธุรกิจ  โดยผุดโครงการ“Water Complex” เน้นการใช้น้ำทุกหยดอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   แนวคิดนี้อยู่บนพื้นฐานการสร้างระบบน้ำของประเทศสู่ความยั่งยืนด้วย 3 W  คือ  แรก Water Grid  สู่ ที่สอง Water Network  และตามด้วย ที่สามWater Complex  เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำให้กับเศรษฐกิจของประเทศ   เป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนว่าในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้จะมีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลนในทุกพื้นที่

Water Complex เป็นการวางโครงสร้างด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบแบบครบวงจรให้เหมาะกับแต่ละประเภทของอุตสาหกรรม  ทั้งน้ำดิบ  ระบบน้ำประปา  ระบบน้ำแคลิฟาย  ระบบน้ำ RO  ระบบ Reuse และ Recycle รวมทั้งระบบน้ำดีมิน  หรือ Demineral Water  ที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุตสาหกรรมที่มีการใช้หม้อไอน้ำความดันสูง  หรืออุตสาหกรรมที่ต้องมีการใช้น้ำในกระบวนการผลิตที่มีความสะอาดสูงมาก  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง  และการปฏิบัติการทางการแพทย์  เป็นต้น

การบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรในลักษณะนี้เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาป่าต้นน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  โดยที่ปัจจุบันน้ำทิ้งจากภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมมีกว่า 14 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน  หากนำน้ำกลับเข้ามาใช้ในระบบได้จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับภาคอุตสาหกรรม  และยังช่วยลดปริมาณน้ำเสียที่ทิ้งลงแหล่งน้ำสาธารณะอีกด้วย  สำหรับภาคอุตสาหกรรมเองการใช้น้ำที่เหมาะกับประเภทของผลิตภัณฑ์จะช่วยให้ลดต้นทุนการใช้น้ำไปได้มาก  ซึ่งอีสท์ วอเตอร์  มีความพร้อมที่จะให้บริการอย่างมืออาชีพ”  นายวิทยา กล่าว

โดยเป้าหมายสำคัญที่อีสท์วอเตอร์จะเข้าไปเจาะตลาดใหม่ในธุรกิจ Water Complex ก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ตามแนวซุเปอร์คลัสเตอร์ที่จะเกิดขึ้นตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในอนาคตอันใกล้นี้


มาริสา ดีใจ
พนักงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
Phone (081173-3756
Tel.  (038) 689-360-6  Fax. (038) 685-551 

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน