กลุ่มบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) คว้า 7 รางวัลธงขาวดาวทอง 13 รางวัลธงขาวดาวเขียว
กลุ่มบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศเกียรติคุณและธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม (ธงขาว-ดาวทอง) ประจำปี 2558  7 โรงงานสะท้อนถึงการรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยมต่อเนื่อง 6 ปี ตั้งแต่ปี 2553 - 2558 ได้แก่ โรงโอเลฟินส์ 2 โรงอะโรเมติกส์ 1 โรงโพลีเอททิลีน บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด และบริษัท ไทยอีทอกซีเลท จำกัด นอกจากนี้กลุ่มบริษัท PTTGC ยังได้รับประกาศเกียรติคุณและธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) ประจำปี 2558 จำนวน 13 โรงงาน ได้แก่ โรงโอเลฟินส์ 1 (OLE 1) โรงโอเลฟินส์ 1 (HDPE 2) โรงโอเลฟินส์ 2 โรงโอเลฟินส์ 3 โรงอะโรเมติกส์ 1 โรงอะโรเมติกส์ 2 โรงกลั่นน้ำมัน โรงโพลีเอททิลีน บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด และบริษัท ไทยอีทอกซีเลท จำกัดซึ่งเป็นโรงงานที่มีผลการประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยมี ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุมสมเจตน์ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา
โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดซึ่งเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมได้มีส่วนร่วมเป็นกรรมการและเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่ม
บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่แสดงถึงความโปร่งใสและเจตนารมณ์ขององค์กรในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปAbout แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน