PTTGC ขึ้นแท่นผู้นำด้านสุขภาพองค์กรในเอเชียแปซิฟิก

PTTGC ขึ้นแท่นผู้นำด้านสุขภาพองค์กรในเอเชียแปซิฟิก
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์    เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต โดยได้รับการประเมินดัชนีชี้วัดสุขภาพองค์กร (Organizational Health Index) จาก แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก ในระดับ Top Quartile ของภูมิภาค     เอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นระดับดีเลิศในกลุ่ม 167 บริษัทชั้นนำ  ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ถือเป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทฯ มีระบบบริหารงานที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพด้านสุขภาพองค์กร

แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี ได้จัดทำดัชนีชี้วัดสุขภาพองค์กร ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบสุขภาพองค์กรระดับสากล โดยรวบรวมข้อมูลขององค์กรและนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อมูลเชิงลึกว่า องค์กรมีการบริหารงานและการจัดการที่มีประสิทธิภาพในระดับใด ซึ่งข้อมูลดัชนีชี้วัดสุขภาพองค์กรนอกจากจะช่วยให้องค์กรเข้าใจความคิดและพฤติกรรมของพนักงานแล้วยังช่วยชี้แนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ตลอดจนสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน PTTGC ตระหนักดีว่า การมีผลประกอบการที่ดี        เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ หากแต่ต้องมีสุขภาพองค์กรที่ดีอีกด้วย ซึ่งเป็นผลจากการมีผู้บริหาร          ที่มีภาวะผู้นำที่ แข็งแกร่งและองค์กรมีวัฒนธรรมในการทำงานที่เคารพต่อคุณค่าของบุคคลและ              ให้ความสำคัญต่อการให้กำลังใจแก่พนักงาน

ทั้งนี้ การสำรวจดัชนีชี้วัดสุขภาพองค์กรได้ให้พนักงานทำแบบสอบถามด้านแนวทางการบริหารงานรวม    37 แนวทางที่สามารถแบ่งได้เป็น 9 องค์ประกอบหลัก ดังนี้


ผลการประเมินครั้งนี้แสดงถึงความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาของ PTTGC ในการสร้างความเปลี่ยนแปลง        ที่สำคัญ 2 ประการ

ประการแรก PTTGC สามารถเสริมสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการทำงานของแต่ละหน่วยธุรกิจในองค์กรได้เป็นอย่างดี อาทิ การประชุมสายงาน         ประจำสัปดาห์ที่ดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูงที่ส่งผลให้มีการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้นและทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ ของผู้บริหารระดับกลางและพนักงานที่มีการหารือ            ในประเด็นต่างๆ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและยกระดับแนวทางการทำงานของ PTTGC         จากแบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประการที่สอง PTTGC สามารถกำหนดแนวทางขององค์กรให้มีทิศทางที่ชัดเจนและทุกคนในองค์กร          มีเป้าหมายร่วมกัน โดยการสื่อสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และทิศทางอย่างชัดเจนมีความสำคัญอย่างยิ่ง         ต่อการกระตุ้นและรักษาแรงจูงใจในการทำงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน PTTGC จึงให้ความสำคัญต่อการสื่อสารในองค์กรเพื่อให้ทุกคนภายในองค์กรรับทราบและมีความเข้าใจถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการริเริ่มต่างๆ ที่สำคัญของ PTTGC


PTTGC ยังต้องดำเนินการอีกหลายอย่างเพื่อการรักษาตำแหน่งผู้นำด้านสุขภาพองค์กร ทั้งการแสวงหาโอกาสและสร้างความแตกต่าง การเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ดี รวมทั้งริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการเติบโตรุดหน้าต่อไป PTTGC จะยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมพนักงานผู้มีความสามารถ และสร้างผลการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์         เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน